ประเภท : ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองการทำงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จ... .[อ่าน : 181 ครั้ง]
  • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยี ๔.๐ (Smart LAB ๔.๐) ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังห... .[อ่าน : 181 ครั้ง]
  • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างทำความสะอาดอาคาร และจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย[อ่าน : 183 ครั้ง]
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (งบดำเนินงาน)[อ่าน : 393 ครั้ง]
  • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (สาระสำคัญของสัญญา)[อ่าน : 429 ครั้ง]
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (งบครุภัณฑ์)[อ่าน : 462 ครั้ง]
  • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ[อ่าน : 414 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ-จัดจ้าง

งานคลัง มี ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ-จัดจ้าง ทั้งหมด 0

มี ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด 7