ประเภท : ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ-จัดจ้าง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะทางการเกษตร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกู... [อ่าน : 78 ครั้ง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องจักรแปรรูปวัสดุทางการเกษตร ตำบลพลวง อำเภอ... [อ่าน : 17 ครั้ง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการออกแบบและวิเคราะห์เครื่องจักรกลทางการเ... [อ่าน : 8 ครั้ง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเห็ด ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวั... [อ่าน : 14 ครั้ง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิ... [อ่าน : 7 ครั้ง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวั... [อ่าน : 6 ครั้ง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ทดลองทางฟิสิกส์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด... [อ่าน : 66 ครั้ง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพลังงานและความร้อน ตำบลพลวง อำเภอเ... [อ่าน : 3 ครั้ง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจงานพื้นฐานวิศว... [อ่าน : 26 ครั้ง]
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางเทคโนโลยีเครื่องกล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจัน... [อ่าน : 57 ครั้ง]
 • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี... [อ่าน : 37 ครั้ง]
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสรีรวิทยาของพืช ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำ... [อ่าน : 19 ครั้ง]
 • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จ... [อ่าน : 26 ครั้ง]
 • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามมาตฐานองค์การอาหารและยา ตำบลพลวง อำเ... [อ่าน : 28 ครั้ง]
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [อ่าน : 99 ครั้ง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีสังคม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล... [อ่าน : 59 ครั้ง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ตำบล... [อ่าน : 69 ครั้ง]
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนสำหรับอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร... [อ่าน : 41 ครั้ง]
 • ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีสังคม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e... [อ่าน : 83 ครั้ง]
 • ประกาศผู้ชนะการประมูลราคา การจำหน่ายต้นไม้ยางพารา โดยวิธีขายทอดตลาด [อ่าน : 81 ครั้ง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน ๑ รายการ ด้วยว... [อ่าน : 78 ครั้ง]
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก... [อ่าน : 107 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ-จัดจ้าง

งานคลัง มี ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ-จัดจ้าง ทั้งหมด 2

มี ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด 30