ประเภท : ภาพข่าว/กิจกรรม
"ย้อนยุควันวาน สงกรานต์ราชมงคล...

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ หอพระพุทธชินราชวิทยาเขตจันทบุรี ลาน... [อ่าน : 28 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนก้าว...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกการทำงาน [อ่าน : 13 ครั้ง]

โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานหัต...

โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานหัตถกรรมพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 34 ครั้ง]

ประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษา ค...

ประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 36 ครั้ง]

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาราชม...

นักศึกษา มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน E- Sport [อ่าน : 39 ครั้ง]

ราชมงคลจันทบุรีร่วมการอบรมเรื่...

การอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ 1/61 รุ่น "เป็นเบ้า เป็นแม... [อ่าน : 21 ครั้ง]

พิธีเทปูนฐานเสาเอก - โท อาคารส...

รักษาการรองอธิการบดีร่วมพิธีเทเสาเอกอาคารกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง [อ่าน : 23 ครั้ง]

ขอพระราชทานพื้นที่ 20 ไร่ ในพร...

ราชมงคลจันท์พร้อมดูแลสวนพ่อ [อ่าน : 35 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกา...

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการร้านค้าและตลาดออนไลน์ [อ่าน : 40 ครั้ง]

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป...

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรยุคใหม่ [อ่าน : 52 ครั้ง]

โครงการศิษย์เก่ากระทิงสัมพันธ์

โครงการศิษย์เก่ากระทิงสัมพันธ์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 [อ่าน : 40 ครั้ง]

โครงการแข่งขันกีฬาราชมงคลรักษ์...

โครงการแข่งขันกีฬาราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 4 วันที่ 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 [อ่าน : 30 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมและสืบสานศิลปวั...

โครงการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 18 วันที่ 9 -... [อ่าน : 44 ครั้ง]

โครงการพี่สอนน้องให้รู้ออมตามห...

โครงการพี่สอนน้องให้รู้ออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [อ่าน : 25 ครั้ง]

การประกวดหนูน้อยเหลืองจันท์ ปร...

การประกวดหนูน้อยเหลืองจันท์ ประจำปี 2562 [อ่าน : 30 ครั้ง]

การประชุมสรุปผลการจัดงานแข่งขั...

การประชุมสรุปผลการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 [อ่าน : 30 ครั้ง]

การแสดงของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี...

การแสดงของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม ในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 18 [อ่าน : 45 ครั้ง]

โครงการการแสดง รำกะลา ของหมู่บ...

โครงการการแสดง รำกะลา ของหมู่บ้านหนองบอน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 31 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านโล...

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในงานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ 2562 [อ่าน : 30 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น [อ่าน : 31 ครั้ง]

โครงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช...

โครงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์ [อ่าน : 25 ครั้ง]

โครงการกลยุทธ์การวางแผนภาษีส่ว...

โครงการกลยุทธ์การวางแผนภาษีส่วนบุคคลเพื่อการออมก่อนรวยก่อน [อ่าน : 26 ครั้ง]

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญ...

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมอาหารของจังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 25 ครั้ง]

โครงการเปิดบ้านวิชาชีพ Account...

โครงการเปิดบ้านวิชาชีพ Accounting Open House [อ่าน : 32 ครั้ง]

โครงการนำอินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพ...

โครงการนำอินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งมาประยุกต์ใช้กับโรงเรือนและสวนผลไม้ (IoT) [อ่าน : 35 ครั้ง]

โครงการสร้างอาชีพให้กับชุมชน

โครงการสร้างอาชีพให้กับชุมชน [อ่าน : 20 ครั้ง]

พิธีเปิดงานราชมงคล รักษ์เหลือง...

พิธีเปิดงานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บานครั้งที่ 18 [อ่าน : 22 ครั้ง]

การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาคณะ...

การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร งาน "ราชมงคลรักษ์เหลือง วันดอกไม้บาน" ครั้... [อ่าน : 54 ครั้ง]

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณ...

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 48 ครั้ง]

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะเ...

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 51 ครั้ง]

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณ...

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2562 [อ่าน : 94 ครั้ง]

โครงการแข่งขันสักวากลอนสดระดับ...

โครงการแข่งขันสักวากลอนสดระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา (ระดับชาติ) [อ่าน : 40 ครั้ง]

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศ...

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 43 ครั้ง]

ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2562

โครงการประเพณีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2562 วันที่ 10 มกราคม 2562 ณ บริเวณถนนอาคารด้านหลังอาคารคณะ... [อ่าน : 89 ครั้ง]

งานแถลงข่าว งานราชมงคล รักษ์เห...

งานแถลงข่าว งานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 18 [อ่าน : 76 ครั้ง]

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 [อ่าน : 54 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเท...

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม "Mobile Application" [อ่าน : 47 ครั้ง]

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคม และ...

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันขึ้นป... [อ่าน : 41 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง แล...

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง และสร้างสื่อเพื่อเพิ่มรายได้ของผลผลิต เพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มชุมช... [อ่าน : 37 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏ...

โครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) หลักสูตร "สร้างนักบัญชีคุณ... [อ่าน : 48 ครั้ง]

ข้อมูล : ภาพข่าว/กิจกรรม

งานวิทยฯ มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 2
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 8
งานพัฒนานักศึกษา มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 19
สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 28
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 60
หอพักนักศึกษา มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 1
คณะเทคโนโลยีสังคม มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 174

มี ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด 313