รอบปกติ : สำหรับผู้จบ วุฒิ ปวช. / ปวส.

วัน พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563, เวลา 13:40 น. 2553 ครั้ง ปรีดาภรณ์

รอบปกติ : สำหรับผู้จบ วุฒิปวช./ปวส.

[รอบที่ 4]

รับสมัครระหว่างวันที่  11 พ.ค.- 15 มิ.ย. 2565

 →สมัครเรียนคลิ๊กที่นี่← 

 

 

รายละเอียดการเปิดรับ  

 

♥♥ คุณสมบัติ เกณฑ์คัดเลือก และสาขาวิชาที่เปิดรับ ♥♥

      รายละเอียด  >>คลิกที่นี่<< 

 

♥ วิธีการสมัคร ♥     

   - สมัครผ่านเว็บไซต์       ⟩⟩ สมัครผ่านเว็บไซต์  ⟩⟩ คลิก 

   - สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาเขตจันทบุรี อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (อาคารสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี ชั้น 1 ห้องงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)    

   

กำหนดการ  

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (17 มิ.ย. 2565)  

  ระดับ ปวช.   >คณะเทคโนโลยีสังคม<   >คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร<

  ระดับ ปวส.   >คณะเทคโนโลยีสังคม<    >คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร<

♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (21 มิ.ย. 2565)

  ระดับ ปวช.   >คณะเทคโนโลยีสังคม<   >คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร<

  ระดับ ปวส.  >คณะเทคโนโลยีสังคม<    >คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร<

 

♥ ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์   (21 - 26 มิ.ย. 2565)

♥ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (21 - 26 มิ.ย. 2565)

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (30 มิ.ย. 2565)

  ระดับ ปวช.   >คณะเทคโนโลยีสังคม<  >คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร<

  ระดับ ปวส.  >คณะเทคโนโลยีสังคม<    >คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร<

♥ ยื่นเอกสารรายงานตัว  - รอประกาศ

♥ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  - รอประกาศ

♥ เปิดภาคการศึกษา   - รอประกาศ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[รอบที่ 3]

รับสมัครระหว่างวันที่  4 เม.ย. - 10 พ.ค. 2565

 →สมัครเรียนคลิ๊กที่นี่← 

 

รายละเอียดการเปิดรับ  

 

♥♥ คุณสมบัติ เกณฑ์คัดเลือก และสาขาวิชาที่เปิดรับ ♥♥

      รายละเอียด  >>คลิกที่นี่<< 

 

♥ วิธีการสมัคร ♥     

   - สมัครผ่านเว็บไซต์       ⟩⟩ สมัครผ่านเว็บไซต์  ⟩⟩ คลิก 

   - สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาเขตจันทบุรี อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (อาคารสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี ชั้น 1 ห้องงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)    

 

กำหนดการ  

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (24 พ.ค. 2565)  

  ระดับ ปวช.   >คลิกที่นี่<   

  ระดับ ปวส.  >คลิกที่นี่<  

♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (2 มิ.ย. 2565)

  ระดับ ปวช.   >คณะเทคโนโลยีสังคม<   >คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร<

  ระดับ ปวส.  >คณะเทคโนโลยีสังคม<    >คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร<

 

♥ ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์   (2 - 10 มิ.ย. 2565)

♥ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (2 - 10 มิ.ย. 2565)

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (13 มิ.ย. 2565)

  ระดับ ปวช.   >คณะเทคโนโลยีสังคม<  >คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร<

  ระดับ ปวส.  >คณะเทคโนโลยีสังคม<    >คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร<

♥ ยื่นเอกสารรายงานตัว  - รอประกาศ

♥ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  - รอประกาศ

♥ เปิดภาคการศึกษา   - รอประกาศ

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[รอบที่ 2]

รับสมัครระหว่างวันที่  22 ม.ค. 2565  – 3 เม.ย. 2565

 →สมัครเรียนคลิ๊กที่นี่← 

 

รายละเอียดการเปิดรับ  

 

♥♥ คุณสมบัติ เกณฑ์คัดเลือก และสาขาวิชาที่เปิดรับ ♥♥

      รายละเอียด  >>คลิกที่นี่<< 

 

♥ วิธีการสมัคร ♥     

   - สมัครผ่านเว็บไซต์       ⟩⟩ สมัครผ่านเว็บไซต์  ⟩⟩ คลิก 

   - สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาเขตจันทบุรี อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (อาคารสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี ชั้น 1 ห้องงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)    

   

กำหนดการ  

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (8 เม.ย. 2565)  

  ระดับ ปวช.   >คลิกที่นี่<   

  ระดับ ปวส.   >คลิกที่นี่<    

♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (26 เม.ย. 2565)

  ระดับ ปวช.   >คลิกที่นี่<   

  ระดับ ปวส.  >คลิกที่นี่<   

 

♥ ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์   (26 เม.ย. - 20 พ.ค. 2565)

♥ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (26 เม.ย. - 20 พ.ค. 2565)

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (25 พ.ค. 2565)

  ระดับ ปวช.   >คลิกที่นี่< 

  ระดับ ปวส.  >คลิกที่นี่< 

♥ ยื่นเอกสารรายงานตัว  - รอประกาศ

♥ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  - รอประกาศ

♥ เปิดภาคการศึกษา   - รอประกาศ

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[รอบที่ 1]

รับสมัครระหว่างวันที่  1 ธ.ค. 2564  – 21 ม.ค. 2565

 →สมัครเรียนคลิ๊กที่นี่← 

 

 

รายละเอียดการเปิดรับ  

 

♥♥ คุณสมบัติ เกณฑ์คัดเลือก และสาขาวิชาที่เปิดรับ ♥♥

      รายละเอียด  >>คลิกที่นี่<< 

 

♥ วิธีการสมัคร     

   - สมัครผ่านเว็บไซต์       ⟩⟩ สมัครผ่านเว็บไซต์  ⟩⟩ คลิก 

   - สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาเขตจันทบุรี อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (อาคารสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี ชั้น 1 ห้องงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)    

   

กำหนดการ  

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (24 ม.ค. 2565)       >>คลิกที่นี่<<

♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (1 ก.พ. 2565)

  ระดับ ปวช.  >>คลิกที่นี่<<

  ระดับ ปวส.  >>คลิกที่นี่<<

 

♥ ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์   (1 – 20 ก.พ. 2565)

♥ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (1 – 20 ก.พ. 2565)

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (29 ก.พ. 2565)

  ระดับ ปวช.   >คณะเทคโนโลยีสังคม<  >คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร<

  ระดับ ปวส.  >คณะเทคโนโลยีสังคม<    >คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร<

♥ ยื่นเอกสารรายงานตัว  - รอประกาศ

♥ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  - รอประกาศ

♥ เปิดภาคการศึกษา   - รอประกาศ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายรับเข้าศึกษา งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โทร. 090 765 5125 , 039 307261 - 4 ต่อ 107


 รับสมัครนักศึกษาใหม่ มทร.ตะวันออก จันทบุรี

@rmutto.admissions