รอบ : โควตา [รับผู้จบวุฒิ ปวช. / ปวส.]

วัน พุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561, เวลา 23:22 น. 1831 ครั้ง admin WJ.

 

 

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563

รอบโควตา ปวช. / ปวส. 

[รับผู้จบวุฒิ ปวช. / ปวส.]

เปิดรับสมัคร วันที่ 16 ก.ย. - 1 พ.ย. 2562

 

รายละเอียดการเปิดรับ  

 ♥♥ คุณสมบัติ และเกณฑ์คัดเลือก ระดับ ปวช. 

    > คณะเทคโนโลยีสังคม  >>>คลิก<<< 

    > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร >>> คลิก <<<

 

♥♥ คุณสมบัติ และเกณฑ์คัดเลือก ระดับ ปวส. 

    > คณะเทคโนโลยีสังคม  >>>คลิก<<< 

    > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร >>> คลิก <<<

 

♥ วิธีการสมัคร     

   - สมัครผ่านเว็บไซต์        สมัครผ่านเว็บไซต์   คลิก 

   - สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาเขตจันทบุรี อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (อาคารสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี ชั้น 1 ห้องงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)    

กำหนดการ  

♥ ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ (8 พ.ย. 62)

♥ สอบคัดเลือก [สอบสัมภาษณ์] (17 พ.ย. 62)

♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (20 พ.ย. 62)

♥ ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ (20  - 27 พ.ย. 62)

♥ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (20  - 27 พ.ย. 62)

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ( 1 ธ.ค. 62)

 

♥ ยื่นเอกสารรายงานตัว  (15 - 16  มิ.ย. 63)

♥ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมม่  (17  มิ.ย. 63)

♥ เปิดภาคการศึกษา  (22  มิ.ย. 63)

 

  เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษา มทร.ตะวันออก --คลิก--

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายรับเข้าศึกษา งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โทร. 090 765 5125 , 039 307261 - 4 ต่อ 107

 รับสมัครนักศึกษาใหม่ มทร.ตะวันออก จันทบุรี

@rmutto.admissions