รอบปกติ : สำหรับผู้จบ วุฒิ ปวช. / ปวส.

วัน พุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561, เวลา 23:22 น. 2538 ครั้ง admin WJ.

 

 

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563

ประเภท ปวช. / ปวส. (บัณฑิต EEC)

[รอบ 1]

[รับผู้จบวุฒิ ปวช. / ปวส.]

เปิดรับสมัคร วันที่ 2 พ.ย. 62 - 10 ม.ค. 63

 

กำหนดการ  

♥ ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ (15 ม.ค. 63)

♥ สอบคัดเลือก [สัมภาษณ์] (19 ม.ค. 63)

♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (22 ม.ค. 63)

♥ ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ (22  - 31 ม.ค. 63)

♥ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (22  - 31 ม.ค. 63)

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (7 ก.พ. 63)

 

♥ ยื่นเอกสารรายงานตัว  (15-16 มิ.ย. 63)

♥ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมม่  (17 มิ.ย. 63)

♥ เปิดภาคการศึกษา  (22 มิ.ย. 63)

 

หลักสูตรที่เปิดรับ /คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก / จำนวนรับ  

 ♥♥ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี   ใช้วุฒิ ปวช. 

    > คณะเทคโนโลยีสังคม  >>>คลิก<<< 

    > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร >>> คลิก <<<

 

♥♥ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี  เทียบโอน  ใช้วุฒิ ปวส. 

    > คณะเทคโนโลยีสังคม  >>>คลิก<<< 

    > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร >>> คลิก <<<

 

♥ วิธีการสมัคร     

   - สมัครผ่านเว็บไซต์   ⟩⟩ สมัครผ่านเว็บไซต์  ⟩⟩ คลิก 

   - ขั้นตอนการสมัครออนไลน์  ⟩⟩ คลิก 

ผู้สมัครสามารถอัพโหลดไฟล์เอกสารสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 62 – 10 ม.ค. 63  โดยไฟล์ที่อัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .pdf เท่านั้น

  

  เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษา มทร.ตะวันออก คลิก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายรับเข้าศึกษา งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โทร. 090 765 5125 , 039 307261 - 4 ต่อ 107


 รับสมัครนักศึกษาใหม่ มทร.ตะวันออก จันทบุรี

@rmutto.admissions