รอบปกติ : สำหรับผู้จบ วุฒิ ปวช. / ปวส.

วัน พุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561, เวลา 23:22 น. 5434 ครั้ง admin WJ.

 

 

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563

ประเภท ปวช. / ปวส. (บัณฑิต EEC)

 

[รอบ 5]

[รับผู้จบวุฒิ ปวช. / ปวส.]

- ปิดรับสมัคร -

.

 

กำหนดการ  

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (16 มิ.ย. 63) >>> คลิก

♥ สอบคัดเลือก [สัมภาษณ์] (19 มิ.ย. 63)  

♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (22 มิ.ย. 63)    

♥ ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ ชำระค่าธรรมเนียม และยื่นเอกสารายงานตัวออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์  http://regis.rmutto.ac.th/registrar/home.asp

 (ถึงวันที่ 25 มิ.ย. 63)

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (26 มิ.ย. 63)    

หมายเหต *** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หลักสูตรที่เปิดรับ /คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก / จำนวนรับ  

 ♥♥ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี   ใช้วุฒิ ปวช. 

    > คณะเทคโนโลยีสังคม  >>>คลิก<<< 

    > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร >>> คลิก <<<

 

♥♥ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี  เทียบโอน  ใช้วุฒิ ปวส. 

    > คณะเทคโนโลยีสังคม  >>>คลิก<<< 

    > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร >>> คลิก <<<

   

  เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษา มทร.ตะวันออก คลิก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

[รอบ 4]

[รับผู้จบวุฒิ ปวช. / ปวส.]

-ปิดรับสมัคร-

.

 

กำหนดการ  

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (29 พ.ค. 63)

♥ สอบคัดเลือก [สัมภาษณ์] (1 มิ.ย. 63)  

♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (7 มิ.ย. 63) >>> คลิก   

♥ ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียม (7 - 12 มิ.ย. 63)

 

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (17 มิ.ย. 63)

รายละเอียดประกาศ
https://drive.google.com/…/16cI2MRKxmzuHI4aoaj7Xyo3D2E…/view

» คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
»ผู้สมัครใช้วุฒิ ปวช.
https://drive.google.com/…/1KzI4vdqof5QxVtDqE6kZhjXJ87…/view
»ผู้สมัครใช้วุฒิ ปวส.
(อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลประกาศ)
 
   
 
»คณะเทคโนโลยีสังคม
»ผู้สมัครใช้วุฒิ ปวช.
https://drive.google.com/…/1_ChgpMQTPuzCj2Qo2VoNKp5xMy…/view
 »ผู้สมัครใช้วุฒิ ปวส.
https://drive.google.com/…/1XCbFfJeoMSTCSz-REe_dYErQE1…/view

  

หลักสูตรที่เปิดรับ /คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก / จำนวนรับ  

 ♥♥ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี   ใช้วุฒิ ปวช. 

    > คณะเทคโนโลยีสังคม  >>>คลิก<<< 

    > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร >>> คลิก <<<

 ♥♥ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี  เทียบโอน  ใช้วุฒิ ปวส. 

    > คณะเทคโนโลยีสังคม  >>>คลิก<<< 

    > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร >>> คลิก <<<

   

  เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษา มทร.ตะวันออก คลิก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

[รอบ 3]

[รับผู้จบวุฒิ ปวช. / ปวส.]

เปิดรับสมัคร วันที่ 24 มี.ค. - 27 เม.ย. 63

.

 

กำหนดการ  

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (8 พ.ค. 63)

♥ สอบคัดเลือก [สัมภาษณ์] (11 พ.ค. 63)  

♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (17 พ.ค. 63)    

♥ ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียม (17 - 22 พ.ค. 63)

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (27 พ.ค. 63)    

  

หลักสูตรที่เปิดรับ /คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก / จำนวนรับ  

 ♥♥ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี   ใช้วุฒิ ปวช. 

    > คณะเทคโนโลยีสังคม  >>>คลิก<<< 

    > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร >>> คลิก <<<

 

♥♥ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี  เทียบโอน  ใช้วุฒิ ปวส. 

    > คณะเทคโนโลยีสังคม  >>>คลิก<<< 

    > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร >>> คลิก <<<

   

  เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษา มทร.ตะวันออก คลิก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[รอบ 2]

[รับผู้จบวุฒิ ปวช. / ปวส.]

เปิดรับสมัคร วันที่ 11 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63

 

กำหนดการ  

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (27 มี.ค. 63)

♥ สอบคัดเลือก [สัมภาษณ์] (10 เม.ย. 63)  

♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (22 เม.ย. 63)

  รายละเอียดประกาศ >>> คลิก<<<

   > คณะเทคโนโลยีสังคม  >>>คลิก<<< 

   > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร >>> คลิก <<<

   หรือ สามารถตรวจสอบสถานะผลการคัดเลือกได้ โดย >>>คลิกที่นี่<<<

♥ ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ (26 เม.ย. - 3 พ.ค. 63)..>>คลิกที่นี่<<

 

♥ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (26 เม.ย. - 3 พ.ค. 63)

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (8 พ.ค. 63)

 

♥ ยื่นเอกสารรายงานตัว  (15-16 มิ.ย. 63)

♥ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมม่  (17 มิ.ย. 63)

♥ เปิดภาคการศึกษา  (22 มิ.ย. 63)

 

หลักสูตรที่เปิดรับ /คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก / จำนวนรับ  

 ♥♥ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี   ใช้วุฒิ ปวช. 

    > คณะเทคโนโลยีสังคม  >>>คลิก<<< 

    > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร >>> คลิก <<<

 

♥♥ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี  เทียบโอน  ใช้วุฒิ ปวส. 

    > คณะเทคโนโลยีสังคม  >>>คลิก<<< 

    > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร >>> คลิก <<<

 

♥ วิธีการสมัคร     

   - สมัครผ่านเว็บไซต์   ⟩⟩ สมัครผ่านเว็บไซต์  ⟩⟩ คลิก 

   - ขั้นตอนการสมัครออนไลน์  ⟩⟩ คลิก 

 

  

  เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษา มทร.ตะวันออก คลิก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายรับเข้าศึกษา งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โทร. 090 765 5125 , 039 307261 - 4 ต่อ 107


 รับสมัครนักศึกษาใหม่ มทร.ตะวันออก จันทบุรี

@rmutto.admissions

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

[รอบ 1]

[รับผู้จบวุฒิ ปวช. / ปวส.]

เปิดรับสมัคร วันที่ 2 พ.ย. 62 - 10 ม.ค. 63

-ปิดรับสมัคร-

 

กำหนดการ  

♥ ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ (15 ม.ค. 63)

♥ สอบคัดเลือก [สัมภาษณ์] (19 ม.ค. 63)   สถานที่สอบสัมภาษณ์

♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (22 ม.ค. 63)

ระดับปริญญาตรี  (วุฒิ ปวช.)  คลิก>> คณะเทคโนโลยีสังคม    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

ระดับปริญญาตรี เทียบโอน  (วุฒิ ปวส.) คลิก>>คณะเทคโนโลยีสังคม   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

♥ ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ (22  - 31 ม.ค. 63)  >>คลิกเพื่อยืนยันสิทธิ์<<

♥ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (22  - 31 ม.ค. 63)

 

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (7 ก.พ. 63)

รายละเอียดประกาศ >> คลิก

ระดับปริญญาตรี  (วุฒิ ปวช.)  คลิก>> คณะเทคโนโลยีสังคม    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

ระดับปริญญาตรี เทียบโอน  (วุฒิ ปวส.) คลิก>>คณะเทคโนโลยีสังคม   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

 

♥ ยื่นเอกสารรายงานตัว  (15-16 มิ.ย. 63)

♥ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมม่  (17 มิ.ย. 63)

♥ เปิดภาคการศึกษา  (22 มิ.ย. 63)

 

หลักสูตรที่เปิดรับ /คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก / จำนวนรับ  

 ♥♥ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี   ใช้วุฒิ ปวช. 

    > คณะเทคโนโลยีสังคม  >>>คลิก<<< 

    > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร >>> คลิก <<<

 

♥♥ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี  เทียบโอน  ใช้วุฒิ ปวส. 

    > คณะเทคโนโลยีสังคม  >>>คลิก<<< 

    > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร >>> คลิก <<<

 

♥ วิธีการสมัคร     

   - สมัครผ่านเว็บไซต์   ⟩⟩ สมัครผ่านเว็บไซต์  ⟩⟩ คลิก 

   - ขั้นตอนการสมัครออนไลน์  ⟩⟩ คลิก 

ผู้สมัครสามารถอัพโหลดไฟล์เอกสารสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 62 – 10 ม.ค. 63  โดยไฟล์ที่อัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .pdf เท่านั้น

  

  เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษา มทร.ตะวันออก คลิก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายรับเข้าศึกษา งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โทร. 090 765 5125 , 039 307261 - 4 ต่อ 107


 รับสมัครนักศึกษาใหม่ มทร.ตะวันออก จันทบุรี

@rmutto.admissions