แผนการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

 

สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์

 

♦ คณะเทคโนโลยีสังคม  >>คลิกที่นี่<<

♦ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  >>คลิกที่นี่<<

 

ระบบทะเบียนออนไลน์ >> คลิก<<