ระบบทะเบียนออนไลน์

 

ประกาศจากงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี นักศึกษาที่พบว่าตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 มีตารางสอบซ้อนกัน กรุณามากรอกแบบฟอร์มขอสอบซ้อนได้ที่ งานส่งเสริมวิชาการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 เมษายน 2562

******************************************************************

 

>> แผนการเรียนประกอบการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 2/61 คลิ๊กที่นี่ << 


 

ข้าสู่ระบบทะเบียนออนไลน์  >>คลิ๊ก <<

 


 

***ขอให้นักศึกษาโควตาพิเศษ นักศึกษาเก่าเลื่อนชั้นปี

กรุณาส่งแฟ้มสะสมผลงาน ก่อนการลงทะเบียนเรียน***