ระบบทะเบียนออนไลน์

 

 

 

>> แผนการเรียนประกอบการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 1/62 คลิ๊กที่นี่ << 


นักศึกษาที่พบว่าตารางสอบซ้อนกัน ของกลางภารการศึกษาที่ 1/2562 ให้ติดต่อที่ห้องส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อรับแบบคำร้องขอสอบซ้อนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 

ข้าสู่ระบบทะเบียนออนไลน์  >>คลิ๊ก <<

 


 

***ขอให้นักศึกษาโควตาพิเศษ นักศึกษาเก่าเลื่อนชั้นปี

กรุณาส่งแฟ้มสะสมผลงาน ก่อนการลงทะเบียนเรียน***