ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

 

                        

      ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบ ล้อมรอบดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ทางแห่งความสำเร็จมรรค 8 และความสดชื่น เบิกบาน ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายใต้ดอกบัวเป็น ดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่ หมายถึง สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก”บนตรารูปวงกลม มีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบและมีเลข 9 อยู่ หมายถึง รัชกาลที่ 9 
แบบที่ 1 ด้านล่างของตราวงกลมทำพับกรอบโค้งรองรับ ชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก”
แบบที่ 2 ด้านล่างของตราวงกลมทำพับกรอบโค้งรองรับ ชื่อ "Rajamangala University of Technology Tawan-ok"
คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้พิมพ์ประจำยามทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน

 

 

 

 

สีประจำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีน้ำเงินน้ำทะเล (sea blue) หรือสีเทอร์ควอยส์ (turquoise sea) 

ที่มาและความหมาย  คือ สีที่มีความสดใส ดุจดังผืนทะเลแห่งภาคตะวันออก ขณะที่สินแร่เทอร์ควอยส์เป็นเสมือนสัญญลักษณ์แห่งท้องฟ้าและสุริยเทพ ซึ่งเป็นตัวแทนของพลังอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ ช่วยให้มีสติปัญญาดีและมีความสามารถเหนือผู้อื่น แคล้วคลาดปลอดภัย และมีชัยชนะเหนือศัตรู ตลอดจนอุปสรรคทั้งปวง