ระบบ TCAS'62 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน พุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562, เวลา 09:42 น. 1005 ครั้ง ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์

TCAS'62

 (สำหรับผู้สมัครศึกษาที่ใช้วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 ,ปวช.)

    ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย (กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติให้ใส่เลข passport แล้วระบบจะสร้าง username จำนวน 13 หลักให้)

 

- คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้สมัคร ระบบ TCAS 62 (คู่มือการลงทะเบียนใช้งานระบบ) (CLICK)
- คู่มือTCAS 62 สำหรับนักเรียนหรือผู้สมัคร ปรับปรุงล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2561 (CLICK)
- คู่มือTCAS 62 สำหรับโรงเรียนและครูแนะแนว ปรับปรุงล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2561 (CLICK)
- เว็บไซต์ TCAS --> คลิก

 

รอบที่ 5 ประเภท รับตรงอิสระ

เปิดรับสมัคร วันที่ 30 พ.ค. 62 - 10 มิ.ย. 62

-----------------------------------------------------------------------

ช่องทางการสมัครเรียน

สมัครทางอินเตอร์เน็ต (30 พ.ค. 62 - 10 มิ.ย. 62) >>>คลิ๊กเข้าสู่เว็บไซต์สมัครเรียน<<< ///ปิดรับสมัครแล้ว\\\

 

* คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

♥ เกณฑ์/คุณสมบัติ สาขาที่เปิดรับสมัคร -->  #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   #คณะเทคโนโลยีสังคม

รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 --> คลิก

 

* กำหนดการ 

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (11 มิ.ย. 62) >>คลิกรายละเอียด<< #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   #คณะเทคโนโลยีสังคม

♥ สอบคัดเลือก  (13 มิ.ย.62)

สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์หลัง 2 (หลังใหม่)
     เวลา 08.30-10.00 น.  ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
     เวลา 09.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ : มีรถตู้บริการรับ-ส่ง จากสถานีขนส่งจันทบุรีมายัง วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (16 มิ.ย.62)  >>คลิกรายละเอียด<< #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   #คณะเทคโนโลยีสังคม  !!!ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บ ทปอ. --> http://mytcas.com/(17-18 มิ.ย. 62)

♥ ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและยื่นเอกสารรายงานตัว (ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี)  (17-18 มิ.ย. 62) 

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (17-18 มิ.ย. 62)

♥ รายงานตัวนักศึกษาใหม่  (17-18 มิ.ย. 62)

   

 

* อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา   >>>คลิก<<<

 

** การจองหอพักนักศึกษาของวิทยาเขตจันทบุรี >>>คลิกที่นี่
สอบถามเพิ่มเติม โทร 08-7055-7820

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125

    www.facebook.com/Rmutto.admissions

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562  → คลิก