ประเภท : ปวส. รอบที่ 4

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน ศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562, เวลา 16:25 น. 526 ครั้ง ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์

ประเภท : ปวส. รอบที่ 4

สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.

เปิดรับวันที่ 9 - 19 พฤษภาคม 2562

--------------------------------------------------------------------

 

ช่องทางการสมัครเรียน  

สมัครทางอินเตอร์เน็ต (9 - 19 พ.ค. 62) >>>คลิกเว็บไซต์รับสมัคร<<< ///ปิดรับสมัครแล้ว\\\

 

* กำหนดการ

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (29 พ.ค.62) >>คลิกรายละเอียด<< #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   #คณะเทคโนโลยีสังคม

♥ สอบคัดเลือก  (4 มิ.ย.62) 

สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์หลัง 2 (หลังใหม่)
     เวลา 08.30-10.00 น.  ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
     เวลา 09.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ : มีรถตู้บริการรับ-ส่ง จากสถานีขนส่งจันทบุรีมายัง วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  (7 มิ.ย.62)  >>คลิกรายละเอียด<< #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   #คณะเทคโนโลยีสังคม

♥ ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  (7 - 17 มิ.ย. 62) >>>คลิก<<<

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (27 มิ.ย. 62)

 

* คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  

♥ เกณฑ์/คุณสมบัติ สาขาที่เปิดรับสมัคร

รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 --> คลิก

 

* อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา   >>>คลิก<<<

 

** การจองหอพักนักศึกษาของวิทยาเขตจันทบุรี >>>คลิกที่นี่
สอบถามเพิ่มเติม โทร 08-7055-7820

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125

     www.facebook.com/Rmutto.admissions

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562  → คลิก