ประเภท : ปวส.รอบที่ 3

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน อังคาร ที่ 2 เมษายน 2562, เวลา 11:58 น. 997 ครั้ง ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์

ประเภท : ปวส. รอบที่ 3

สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.

เปิดรับวันที่ 17 - 29 เม.ย. 2562

--------------------------------------------------------------------

 

ช่องทางการสมัครเรียน  

สมัครทางอินเตอร์เน็ต (17 - 29 เม.ย. 62) >>>คลิกเว็บไซต์รับสมัคร<<< ///ปิดรับสมัครแล้ว\\\

 กำหนดการ

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (9 พ.ค.62) >>>คลิกรายละเอียด<<<  #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   #คณะเทคโนโลยีสังคม

♥ สอบคัดเลือก  (12 พ.ค.62) สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์หลัง 2 (หลังใหม่)
เวลา 08.30-10.00 น.  ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ  เวลา 09.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ : มีรถตู้บริการรับ-ส่ง จากสถานีขนส่งจันทบุรีมายัง วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  (17 พ.ค.62)  >>>คลิกรายละเอียด<<<  #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   #คณะเทคโนโลยีสังคม

♥ ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  (17 - 24 พ.ค. 62) >>>คลิกยืนยันสิทธิ์<<<

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (30 พ.ค. 62)  >>>คลิกรายละเอียด<<<  #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   #คณะเทคโนโลยีสังคม

 

* คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  

♥ เกณฑ์/คุณสมบัติ สาขาที่เปิดรับสมัคร -->  #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   #คณะเทคโนโลยีสังคม

รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 --> คลิก

 

* อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา   >>>คลิก<<<

 

** การจองหอพักนักศึกษาของวิทยาเขตจันทบุรี >>>คลิกที่นี่
สอบถามเพิ่มเติม โทร 08-7055-7820

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125

     www.facebook.com/Rmutto.admissions

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562  → คลิก