ระบบ TCAS'62 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน อังคาร ที่ 2 เมษายน 2562, เวลา 11:33 น. 991 ครั้ง ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์

TCAS'62 

 (สำหรับผู้สมัครศึกษาที่ใช้วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 ,ปวช.)

    ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย (กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติให้ใส่เลข passport แล้วระบบจะสร้าง username จำนวน 13 หลักให้)

 

- คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้สมัคร ระบบ TCAS 62 (คู่มือการลงทะเบียนใช้งานระบบ) (CLICK)
- คู่มือTCAS 62 สำหรับนักเรียนหรือผู้สมัคร ปรับปรุงล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2561 (CLICK)
- คู่มือTCAS 62 สำหรับโรงเรียนและครูแนะแนว ปรับปรุงล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2561 (CLICK)
- เว็บไซต์ TCAS --> คลิก

 

รอบที่ 3 ประเภท รับตรงร่วมกัน

เปิดรับสมัคร วันที่ 17 - 29 เม.ย. 62

-----------------------------------------------------------------------

ช่องทางการสมัครเรียน  

สมัครทางอินเตอร์เน็ต (17 - 29 เม.ย. 62) >>>คลิ๊กเข้าสู่เว็บไซต์สมัครเรียน<<< ///ปิดรับสมัครแล้ว\\\

 

* คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  

♥ เกณฑ์/คุณสมบัติ สาขาที่เปิดรับสมัคร -->  #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   #คณะเทคโนโลยีสังคม

รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 --> คลิก

 

* กำหนดการ  

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (9 พ.ค.62) >>คลิกรายละเอียด<< #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   #คณะเทคโนโลยีสังคม

♥ สอบคัดเลือก พร้อมยืนยันสิทธิ์  (12 พ.ค.62)  สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์หลัง 2 (หลังใหม่)
เวลา 08.30-10.00 น.  ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ  เวลา 09.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ : มีรถตู้บริการรับ-ส่ง จากสถานีขนส่งจันทบุรีมายัง วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บมหาลัยฯ (17 พ.ค.62) >>คลิกรายละเอียด<< #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   #คณะเทคโนโลยีสังคม

♥ ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  (17 - 24 พ.ค. 62) >>คลิกยืนยันสิทธิ์<<

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (30 พ.ค. 62)  >>คลิกรายละเอียด<< #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

   

 

* อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา   >>>คลิก<<<

 

** การจองหอพักนักศึกษาของวิทยาเขตจันทบุรี >>>คลิกที่นี่
สอบถามเพิ่มเติม โทร 08-7055-7820

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125

     www.facebook.com/Rmutto.admissions

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562  → คลิก