ประเภท : ปวส.รอบที่ 2

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน ศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561, เวลา 02:03 น. 1907 ครั้ง ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์

ประเภท : ปวส. รอบที่ 2

สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.

เปิดรับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2562

--------------------------------------------------------------------

กำหนดการ

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (10 เม.ย. 62) >>>คลิกรายละเอียด<<<  #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   #คณะเทคโนโลยีสังคม
♥ สอบคัดเลือก  (19 เม.ย. 62)  สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์หลัง 2 (หลังใหม่) เวลา 08.00 น. - 12.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (26 เม.ย. 62) >>>คลิกรายละเอียด<<<  #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   #คณะเทคโนโลยีสังคม
♥ ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (26 เม.ย. - 3 พ.ค. 62) >คลิก<
♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (8 พ.ค. 62) >>>คลิกรายละเอียด<<<  #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   #คณะเทคโนโลยีสังคม

* คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  

เกณฑ์/คุณสมบัติ สาขาที่เปิดรับสมัคร --> คลิก

รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 262 --> คลิก

♥ เกณฑ์คะแนนการสมัครในแต่ละรอบ --> คลิก

 

ช่องทางการสมัครเรียน  

สมัครทางอินเตอร์เน็ต (4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62) >>>คลิกเว็บไซต์รับสมัคร<<<///ปิดรับสมัครแล้ว\\\

♣ สมัครด้วยตนเอง ณ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62)

 

* อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา   >>>คลิก<<<


** การจองหอพักนักศึกษาของวิทยาเขตจันทบุรี >>>คลิกที่นี่
สอบถามเพิ่มเติม โทร 08-7055-7820

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125

     www.facebook.com/Rmutto.admissions

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562  → คลิก