ระบบ TCAS'62 รอบที่ 2 โควตา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน ศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561, เวลา 01:35 น. 2125 ครั้ง ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์

TCAS'62 

 (สำหรับผู้สมัครศึกษาที่ใช้วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 ,ปวช.)

    ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย (กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติให้ใส่เลข passport แล้วระบบจะสร้าง username จำนวน 13 หลักให้)

 

- คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้สมัคร ระบบ TCAS 62 (คู่มือการลงทะเบียนใช้งานระบบ) (CLICK)
- คู่มือTCAS 62 สำหรับนักเรียนหรือผู้สมัคร ปรับปรุงล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2561 (CLICK)
- คู่มือTCAS 62 สำหรับโรงเรียนและครูแนะแนว ปรับปรุงล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2561 (CLICK)
- เว็บไซต์ TCAS --> คลิก

 

รอบที่ 2  ประเภท โควตา

เปิดรับสมัคร วันที่ 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62

* กำหนดการ  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (10 เม.ย.62) >>คลิกรายละเอียด<< #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   #คณะเทคโนโลยีสังคม

♥ สอบคัดเลือก (19 เม.ย.62)  สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์หลัง 2 (หลังใหม่) เวลา 08.00 น. - 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >>คลิกรายละเอียด<< #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   #คณะเทคโนโลยีสังคม

   - ทปอ.ประกาศรายชื่อ (24 เม.ย.62) 
   - Clearing House ผ่านเว็บ ทปอ. (24-25 เม.ย.62)
   - มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อ (26 เม.ย.62) >>คลิกรายละเอียด<< #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   #คณะเทคโนโลยีสังคม

♥ ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  (26 เม.ย. - 3 พ.ค. 62) >คลิก<

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (8 พ.ค. 62) >>คลิกรายละเอียด<< #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   #คณะเทคโนโลยีสังคม

    

* คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  

เกณฑ์/คุณสมบัติ สาขาที่เปิดรับสมัคร --> คลิก

รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 --> คลิก

♥ เกณฑ์คะแนนการสมัครในแต่ละรอบ --> คลิก

 

ช่องทางการสมัครเรียน  

สมัครทางอินเตอร์เน็ต (4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62) >>>คลิกเว็บไซต์รับสมัคร<<<///ปิดรับสมัครแล้ว\\\

♣ สมัครด้วยตนเอง ณ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62)

 

* อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา   >>>คลิก<<<

 

** การจองหอพักนักศึกษาของวิทยาเขตจันทบุรี >>>คลิกที่นี่
สอบถามเพิ่มเติม โทร 08-7055-7820

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125

     www.facebook.com/Rmutto.admissions

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562  → คลิก