ประเภท : ปวส. รอบที่ 1

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน พฤหัส ที่ 20 ธันวาคม 2561, เวลา 19:19 น. 335 ครั้ง ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์

 

รอบ : ปวส. รอบที่ 1

สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.

(เปิดรับวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561)

--------------------------------------------------------------------

รายละเอียดสาขาที่เปิดรับสมัคร รอบ ปวส. รอบ 1   >>คลิก<<

สมัครเรียน   >>หมดเขตรับสมัคร<<
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (19 ธ.ค. 2561) >> คลิก<<
สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) (23 ธ.ค. 2561)

   » ณ อาคารเอนกประสงค์ 2 (หลังใหม่) 
   » เวลา 08.30 - 10.00 น. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ    
   » เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ ; มีรถตู้บริการ รับ - ส่ง จากสถานีขนส่งจันทบุรีมายังมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 07.00 น

♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (5 ก.พ. 2562) >>รายละเอียดประกาศ คลิก<<  #คณเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  #คณะโทคโนโลยีสังคม
♥ ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (5-15 ก.พ. 2562) >>คลิก<<
♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (20 ก.พ. 2562) >>รายละเอียดประกาศ คลิก<<  #คณเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  #คณะโทคโนโลยีสังคม

 

* อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา   >>>คลิก<<<


** การจองหอพักนักศึกษาของวิทยาเขตจันทบุรี >>>คลิกที่นี่ (สอบถาม
เพิ่มเติม โทร 08-7055-7820)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125

     www.facebook.com/Rmutto.admissions

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562  → คลิก