ระบบ TCAS'62 รอบที่ 1 Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน ศุกร์ ที่ 23 พฤษจิกายน 2561, เวลา 22:26 น. 759 ครั้ง ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์

TCAS'62 

 (สำหรับผู้สมัครงศึกษาชั้นปีสุดท้าย วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 ,ปวช.)

     ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย (กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติให้ใส่เลข passport แล้วระบบจะสร้าง username จำนวน 13 หลักให้)

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้สมัคร ระบบ TCAS 62 (คู่มือการลงทะเบียนใช้งานระบบ) (CLICK)
คู่มือTCAS 62 สำหรับนักเรียนหรือผู้สมัคร ปรับปรุงล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2561 (CLICK)
คู่มือTCAS 62 สำหรับโรงเรียนและครูแนะแนว ปรับปรุงล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2561 (CLICK)
เว็บไซต์ TCAS --> คลิก

 

รอบที่ 1  ประเภท Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)

เปิดรับสมัคร วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561

 Portfolio คือ เอกสารที่แสดงตัวตน  ความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  การเข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เราจะสมัคร

♦ เอกสารที่จัดส่งไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4

♦ รายละเอียดอื่นๆ นำมาเพิ่มเติมในวันที่สอบสัมภาษณ์ได้

♦ การยื่น Portfolio แบบเดียว  ไปสมัครในหลายหลักสูตร  โดยไม่ดูความสอดคล้องของตนกับคุณสมบัติที่สาขาวิชาต้องการ  เป็นสิ่งที่ทำให้เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ 

  

* กำหนดการ  

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (19 ธ.ค.61) >>คลิก<< #คณะเทคโนโลยีสังคม  #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

♥ สอบคัดเลือก [Portfolio | GPAX | สัมภาษณ์] (23 ธ.ค.61)

» ณ อาคารเอนกประสงค์ 2 (หลังใหม่)                                               

» เวลา 08.30 - 10.00 น. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ          

» เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 

หมายเหตุ ; มีรถตู้บริการ รับ - ส่ง จากสถานีขนส่งจันทบุรีมายังมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 07.00 น. 

♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  (8 ม.ค.62)  >>รายละเอียด คลิก<< #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  #คณะเทคโนโลยีสังคม

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ (5 ก.พ.62)  >>รายละเอียด คลิก<< #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  #คณะเทคโนโลยีสังคม

♥ ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  (5-15 ก.พ.62) >>คลิก<<

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (20 ก.พ.62) >>รายละเอียด คลิก<< #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  #คณะเทคโนโลยีสังคม

    

* คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัค  

♥ รายละเอียดสาขาวิชา และคุณสมบัติที่เปิดรับ  --> คลิก

♥ เกณฑ์คะแนนการสมัครในแต่ละรอบ --> คลิก

 

ช่องทางการสมัครเรียน  

♣ สมัครทางอินเตอร์เน็ต (1-15 ธ.ค.61) >>>คลิกเว็บไซต์รับสมัคร<<< ///ปิดรับสมัครแล้ว!!!

♣ สมัครด้วยตนเอง ณ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (1-15 ธ.ค.61)

 

 

* อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา      >>> คลิก <<<

 

** การจองหอพักนักศึกษาของวิทยาเขตจันทบุรี >>>คลิกที่นี่
สอบถามเพิ่มเติม โทร 08-7055-7820

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125

 www.facebook.com/Rmutto.admissions

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562  → คลิก