รับสมัคร'64 โควตา ปวช., ปวส.

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน จันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561, เวลา 09:25 น. 4472 ครั้ง นางสาวมลทิรา

ประเภทโควตา ปวช., ปวส.
 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
สำหรับผู้ที่จบหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. และปวส.

 รับวันที่ 1 ต.ค. 63 - 29 พ.ย. 63 ///ปิดรับแล้วค่ะ

 (กรุณาอ่านให้ครบถ้วนเพื่อที่จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการสมัครเรียนกันนะคะน้องๆ ^0^)

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  NEW

คลิ๊กอ่านประกาศ (มีกำหนดการอัพโหลดเอกสารรายงานตัว)

คณะเทคโนโลยีสังคม

♥วุฒิปวช. -

♥วุฒิปวส.คลิ๊ก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

♥ปวช.คลิ๊ก

♥ปวส.คลิ๊ก

  

รายชื่อผู้ที่เป็นโควตาพิเศษคลิ๊ก 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 25 -31ธ.ค. 63

ยืนยันสิทธิ์คลิกที่นี่

♥♥ รายละเอียดการยืนยันสิทธิ์และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา คลิ๊ก

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คณะเทคโนโลยีสังคม

   ปวช.

  ปวส.

 

ตรวจสอบรายชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

   →ปวช.

   →ปวส.

 

 

  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก(New) 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์คลิ๊ก

(ดูที่วิทยาเขตจันทบุรีล่างสุดในประกาศนะคะ)

คณะเทคโนโลยีสังคม 

  ♥วุฒิปวช.คลิ๊ก

  ♥วุฒิปวส.คลิ๊ก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

  ◊วุฒิปวช.คลิ๊ก

  ◊วุฒิปวส.คลิ๊ก

**ตรวจสอบด้วยตนเอง เข้าสู่ระบบ⇒เมนูผลการสมัคร⇒สถานะการสมัคร คลิ๊ก

 ช่องทางการสมัครเรียน  

สมัครผ่านเว็บไซต์   พร้อมส่งเอกสารทางไปรษณีย์  มาที่

มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

ส่วนรับสมัครนักศึกษาใหม่ งานส่งเสริมวิชาการฯ

เลขที่ 131 ม.10 ถนนบำราศนราดูร

ต.พลวง อ.เขาคิชฒกูฏ จ.จันทบุรี 22210

090-7655125

 เอกสารที่ต้องส่ง 

1.ใบสมัครปริ้นจากระบบติดรูปถ่าย 1นิ้ว
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาวุฒิการศึกษา
5.สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร300บาท
(2-5สำเนาถูกต้องและลงชื่อ)
6.สำหรับผู้สมัครวุฒิ ปวส. ภาคสมทบและนอกเวลาต้องแนบเอกสารรับรองการผ่านงานด้วยนะคะ
7.(บางสาขาใช้ Portfolio ด้วยนะคะดูได้จากคุณสมบัติที่แปะให้ค่ะ)

สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาเขตจันทบุรี อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ในเวลาราชาการ 8.30 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (อาคารสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี ชั้น 1 ห้องงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  


* อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา >>>คลิก<<< 

◊รายละเอียดประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี64◊ 

♥ เกณฑ์/คุณสมบัติ/แนวทางการศึกษา ♥

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คลิ๊ก

 #คณะเทคโนโลยีสังคม คลิ๊ก

   


* กำหนดการ

♥ สมัครเรียนทางอินเตอร์เน็ต/สมัครด้วยตนเอง (1 ต.ค. 63- 29 พ.ย. 63)

♥ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์/ส่งด้วยตนเอง ( 1 ต.ค. 63 - 4 ธ.ค. 63)

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ (14 ธ.ค. 63)

♥ สอบคัดเลือก (20 ธ.ค. 63) สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ ตึก 4 ชั้น (หลังใหม่) เวลา 08.30-10.00 น.  ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ   เวลา 09.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ หมายเหตุ : มีรถตู้บริการรับ-ส่ง จากสถานีขนส่งจันทบุรีมายัง วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  (25 ธ.ค. 63)

ผู้สนใจจองหอพักนักศึกษาวิทขาเขตจันทบุรี (-) คลิ๊กที่นี่ หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร.

คุณแนน 0879259228

คุณภัส 0952479695

 

https://www.chanrmutto.ac.th/5/public/

♥ ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  (25-31 ธ.ค. 63)

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (5 ม.ค. 64)

♥ รายงานตัวนักศึกษาใหม่  (-)
 

คำถามที่พบบ่อยคลิ๊ก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125, 039-307261-4 ต่อ 106, 107

     www.facebook.com/Rmutto.admissions