ลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/ถอน รายวิชา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน พฤหัส ที่ 1 กรกฎาคม 2564, เวลา 09:28 น. 148 ครั้ง นางสาวมลทิรา

♥ วิธีการลงทะเบียนเรียน ---->คลิ๊กที่นี่

 

♥ วิธีการเพิ่มรายวิชา---->คลิ๊กที่นี่

 

♥ วิธีการถอนรายวิชา ---->คลิ๊กที่นี่