รับสมัคร'64 รอบ 4 ปวช.ปวส.

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน พฤหัส ที่ 8 เมษายน 2564, เวลา 14:09 น. 499 ครั้ง นางสาวมลทิรา

รอบ : ปวช./ปวส. รอบที่ 4

สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช./ปวส.

(เปิด 16 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน  2564)

 

  →สมัครเรียนคลิ๊กที่นี่ 

-------------------------------------------------------------------

รายละเอียดและคุณสมบัติสมัคร

รายละเอียดการประกาศรับสมัคร คลิ๊กที่นี่

♣ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

♣ คณะเทคโนโลยีสังคม

 

* อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา   >>>คลิก<<<


               กำหนดการ              

สมัครเรียน (16 พ.ค. - 10 มิ.ย. 64)

   ช่องทางการสมัครเรียน  

    ♣ สมัครทางอินเตอร์เน็ต >>>คลิกเว็บไซต์รับสมัคร<<<

    ส่งเอกสาร มาที่ (ส่งได้ถึง 10 มิ.ย. 64)  

ส่วนรับสมัครนักศึกษา งานส่งเสริมวิชาการฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

เลขที่ 131 หมู่ที่ 10 ถนนบำราศนราดูร ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ

จ.จันทบุรี 22210 , 090-7655125

        1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

        2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน

        3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

        4. สำเนาทะเบียนบ้าน

        5. สำเนาใบชำระเงินค่าสมัคร

         (หมายเหตุ: เอกสารที่เป็นสำเนา รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อให้เรียบร้อยด้วยนะคะ)

   ♣ หรือสมัครด้วยตนเอง ณ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 
♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ( 11 มิ.ย. 64)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (15 มิ.ย. 64) 

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (15-16 มิ.ย. 64)

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (21 มิ.ย. 64) 


** การจองหอพักนักศึกษาของวิทยาเขตจันทบุรี >>>คลิกที่นี่ 

สอบถามเพิ่มเติม โทร.

คุณแนน 0879259228

คุณภัส 0952479695

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125, 039-307261-4

     www.facebook.com/Rmutto.admissions

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564  → คลิก