TCAS'64 รอบ 3 Admission (รับตรงร่วมกัน)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน พฤหัส ที่ 18 มีนาคม 2564, เวลา 16:07 น. 94 ครั้ง นางสาวมลทิรา

TCAS'64

รอบที่ 3 ประเภท Admission

 (สำหรับผู้สมัคร วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6)

เปิดรับสมัครวันที่ 7-15 พฤษภาคม  64///ปิดรับแล้วจ้าประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา New

10-16 มิ.ย. 64

--->ม.6ต้องลงทะเบียนสมัครเรียนก่อนเพื่อรับรหัสเข้าใช้งานระบบ ถึงจะยืนยันสิทธิ์ได้ที่เมนูผลการสมัครและยืนยันสิทธิ์  กรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วพิมพ์ใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ 1000.- ชำระได้เลยค่ะ

ลงทะเบียนสมัครเรียน เพื่อเข้าใช้งานระบบไปยืนยันสิทธิ์ คลิ๊กที่นี่


(ขั้นตอนการสมัครเรียนของน้องๆ วุฒิ ม.6)

คู่มือนักเรียน(สำคัญมาก)คลิ๊กเพื่ออ่าน

1. ลงทะเบียนแสดงตัวตนที่เว็บMy TCAS คลิ๊กที่นี่  ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วให้ใช้รหัสเดิม  

คู่มือการลงทะเบียน เว็บทปอ.คลิ๊กก

(สำหรับนักศึกษาที่จบวุฒิ ม.6 ทุกคน ต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตัวในเว็บของ ทปอ.(TCAS) ก่อนถึงจะสมัครเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยได้ )

2. เข้าสู่ระบบเว็บ My TCAS เพื่อทำการสมัครเรียน* คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัค  

♥ รายละเอียดสาขาวิชา และคุณสมบัติที่เปิดรับ

--> คณะเทคโนโลยีสังคม

--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

♥ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ช่องทางการสมัครเรียน  

♣ สมัครทางอินเตอร์เน็ต (7-15 พ.ค. 64) 

ส่งเอกสารการสมัครมาที่ (ส่งเอกสารสมัครได้ถึง 15 พ.ค.64)

ส่วนรับสมัครนักศึกษา งานส่งเสริมวิชาการฯ

มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

เลขที่ 131 หมู่ที่ 10 ถนนบำราศนราดูร

ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210

1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครมหาวิทยาลัย พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาใบชำระเงินค่าสมัคร

 (ข้อ 2-5 ลงนาม และสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

 

หรือสมัครด้วยตนเอง ณ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (7 - 15 พ.ค. 64)

* กำหนดการ 

♥ ทปอ.(TCAS)ประกาศรายชื่อ  

 ประกาศรายชื่อครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 พ.ค. 64

 ประกาศรายชื่อครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 มิ.ย. 64

♥ ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บ ทปอ.

 ครั้งที่ 1 ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 22-25 พ.ค. 64

 ครั้งที่ 2 ยืนยันสิทธิ์ อัตโนมัติ

♥ มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์รายงานตัวในเว็บมหาลัย (10 มิ.ย. 64)

♥ ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  (10-16 มิ.ย. 64)

ขั้นตอนยืนยันสิทธิ์

 

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (18 มิ.ย. 64) 

 คำถามที่พบบ่อยคลิก

 


** การจองหอพักนักศึกษาของวิทยาเขตจันทบุรี >>>คลิกที่นี่
สอบถามเพิ่มเติม โทร.

คุณแนน 0879259228

คุณภัส 0952479695

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125

 www.facebook.com/Rmutto.admissions

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563  → คลิก