รับสมัคร'64 รอบ 3 ปวช., ปวส.

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน พฤหัส ที่ 18 มีนาคม 2564, เวลา 14:19 น. 419 ครั้ง นางสาวมลทิรา

รอบ : ปวช./ปวส. รอบที่ 3

สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช./ปวส.

(เปิด 27 เม.ย.- 15 พ.ค. 2564)

 

  →สมัครเรียนคลิ๊กที่นี่  ///ปิดรับแล้วจ้าา

-------------------------------------------------------------------

รายละเอียดและคุณสมบัติสมัคร

รายละเอียดการประกาศรับสมัคร คลิ๊กที่นี่

♣ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

 

♣ คณะเทคโนโลยีสังคม

 

* อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา   >>>คลิก<<<

 


 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา New
10-16 มิ.ย. 64
ตรวจสอบผลของตัวเองโดยไม่ต้องรอประกาศได้โดยเข้าสู่ระบบของตนเองและไปที่เมนูผลการสมัค/ยืนยันสิทธิ์ กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์และพิมพ์ใบชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา1000.- ชำระได้เลยค่ะ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เร็วๆนี้
 
 
 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก
คณะเทคโนโลยีสังคม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 
 

               กำหนดการ              

สมัครเรียน (27 เม.ย. - 15 พ.ค. 64)

   ช่องทางการสมัครเรียน  

    ♣ สมัครทางอินเตอร์เน็ต >>>คลิกเว็บไซต์รับสมัคร<<<

    ส่งเอกสาร มาที่ (ส่งได้ถึง 15 พ.ค. 64)  

ส่วนรับสมัครนักศึกษา งานส่งเสริมวิชาการฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

เลขที่ 131 หมู่ที่ 10 ถนนบำราศนราดูร ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ

จ.จันทบุรี 22210 , 090-7655125

        1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

        2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน

        3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

        4. สำเนาทะเบียนบ้าน

        5. สำเนาใบชำระเงินค่าสมัคร

         (หมายเหตุ: เอกสารที่เป็นสำเนา รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อให้เรียบร้อยด้วยนะคะ)

   ♣ หรือสมัครด้วยตนเอง ณ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 
♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (24 พ.ค. 64)

คัดเลือก จากเอกสารสมัคร (28 พ.ค. 64)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (10 มิ.ย.) 

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (10-16 มิ.ย.)

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (21 มิ.ย. 64) 


** การจองหอพักนักศึกษาของวิทยาเขตจันทบุรี >>>คลิกที่นี่ 

สอบถามเพิ่มเติม โทร.

คุณแนน 0879259228

คุณภัส 0952479695

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125, 039-307261-4

     www.facebook.com/Rmutto.admissions

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564  → คลิก