TCAS'64 รอบ 2 Quota (โควตา)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน พุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564, เวลา 13:23 น. 517 ครั้ง นางสาวมลทิรา

TCAS'64

รอบที่ 2  ประเภท Quota

 (สำหรับผู้สมัคร วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6)

เปิดรับสมัครวันที่ 1 มี.ค. - 19 เม.ย.  64 ///ปิดรับแล้วจ้า


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เร็วๆนี้
รายละเอียดประกาศ
-->รายชื่อคณะเทคโนโลยีสังคม
-->รายชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 

ผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ยืนยันสิทธิ์ เว็บมหาลัย 

ยืนยันสิทธิ์คลิ๊ก

 

(เข้าสู่ระบบไปที่เมนูผลการสมัคร/ยืนยันสิทธิ์ กรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์ให้ครบถึงจะพิมพ์ใบชำระเงินได้)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House ในเว็บ ทปอ. (TCAS)

ในวันที่ 10-11 พ.ค. 64 

รายละเอียดประกาศ(มีกำหนดการ Clearing House ในเว็บทปอ.) คลิกที่นี่

♥รายชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คลิกที่นี่

♥รายชื่อคณะเทคโนโลยีสังคม คลิกที่นี่

 

 

 

 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก

(ไม่ต้องเดินทางมาสอบที่มหาลัยฯ ให้รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
clearing house 10-11 พ.ค. 64)

รายละเอียดประกาศ(สำคัญ) คลิกเพื่ออ่าน

-->รายชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คลิกเพื่ออ่าน

-->รายชื่อคณะเทคโนโลยีสังคม คลิกเพื่ออ่าน

 (ขั้นตอนการสมัครเรียนของน้องๆ วุฒิ ม.6)

คู่มือนักเรียน(สำคัญมาก)คลิ๊กเพื่ออ่าน

1. ลงทะเบียนแสดงตัวตนที่เว็บMy TCAS คลิ๊กที่นี่  ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วให้ใช้รหัสเดิม  

คู่มือการลงทะเบียน เว็บทปอ.คลิ๊กก

(สำหรับนักศึกษาที่จบวุฒิ ม.6 ทุกคน ต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตัวในเว็บของ ทปอ.(TCAS) ก่อนถึงจะสมัครเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยได้ )

 2. ลงทะเบียนและสมัครเรียนของเว็บมหาวิทยาลัย

♥ สมัครเรียนคลิ๊กที่นี่ ♥ ///ปิดรับแล้วจ้า* คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัค  

♥ รายละเอียดสาขาวิชา และคุณสมบัติที่เปิดรับ

--> คณะเทคโนโลยีสังคม

--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

♥ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ช่องทางการสมัครเรียน  

♣ สมัครทางอินเตอร์เน็ต (1 มี.ค. -19 เม.ย. 64) 

ส่งเอกสารการสมัครมาที่ (ส่งเอกสารสมัครได้ถึง 26 เม.ย. 64)

ส่วนรับสมัครนักศึกษา งานส่งเสริมวิชาการฯ

มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

เลขที่ 131 หมู่ที่ 10 ถนนบำราศนราดูร

ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210

1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครมหาวิทยาลัย พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาใบชำระเงินค่าสมัคร

 (ข้อ 2-5 ลงนาม และสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

 

หรือสมัครด้วยตนเอง ณ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (1 มี.ค. - 26 เม.ย. 64)

* กำหนดการ 

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก (30 เม.ย. 64)

♥ คัดเลือก (6 พ.ค. 64)

♥ ส่งรายชื่อ ทปอ. (8 พ.ค. 64)

♥ ทปอ.(TCAS)ประกาศรายชื่อ  (10 พ.ค. 64)

♥ ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บ ทปอ. (10 - 11 พ.ค. 64)

♥ ผู้ผ่านการคัดเลือกยกเลิกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บ ทปอ. (12 - 13 พ.ค. 64)

♥ มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์รายงานตัวในเว็บมหาลัย (17 พ.ค. 64)

♥ ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  (17 - 21 พ.ค. 64)

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (26 พ.ค. 64) 

 คำถามที่พบบ่อยคลิก

 


** การจองหอพักนักศึกษาของวิทยาเขตจันทบุรี >>>คลิกที่นี่
สอบถามเพิ่มเติม โทร.

คุณแนน 0879259228

คุณภัส 0952479695

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125

 www.facebook.com/Rmutto.admissions

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563  → คลิก