รับสมัคร'64 รอบ2 ปวช./ปวส.

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน จันทร์ ที่ 23 พฤษจิกายน 2563, เวลา 13:46 น. 822 ครั้ง นางสาวมลทิรา

รอบ : ปวช./ปวส. รอบที่ 2

สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช./ปวส.

(เปิด 6 กุมภาพันธ์ - 19 เมษายน 2564)

 

  →สมัครเรียนคลิ๊กที่นี่  ///ปิดรับแล้วจ้าา

-------------------------------------------------------------------


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เร็วๆนี้
รายละเอียดประกาศ
รายชื่อคณะเทคโนโลยีสังคม
-->ปวช.
-->ปวส.
รายชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
-->ปวช.
-->ปวส.
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ 
-->รายชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
-->รายชื่อคณะเทคโนโลยีสังคม
 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก
(ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางมาสอบที่มหาลัยฯ ให้รอประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 8 พ.ค. 64 โดยคัดเลือกจากเอกสารสม้คร)
รายชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
รายชื่อคณะเทคโนโลยีสังคม
 
 

 
 

รายละเอียดและคุณสมบัติสมัคร

รายละเอียดการประกาศรับสมัคร คลิ๊กที่นี่

♣ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

♣ คณะเทคโนโลยีสังคม

 

* อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา   >>>คลิก<<<


               กำหนดการ              

สมัครเรียน (6 ก.พ. - 19 เม.ย. 64)

   ช่องทางการสมัครเรียน  

    ♣ สมัครทางอินเตอร์เน็ต >>>คลิกเว็บไซต์รับสมัคร<<<

    ส่งเอกสาร มาที่ (ส่งได้ถึง 26 เม.ย. 64)  

ส่วนรับสมัครนักศึกษา งานส่งเสริมวิชาการฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

เลขที่ 131 หมู่ที่ 10 ถนนบำราศนราดูร ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ

จ.จันทบุรี 22210 , 090-7655125

        1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

        2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน

        3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

        4. สำเนาทะเบียนบ้าน

        5. สำเนาใบชำระเงินค่าสมัคร

         (หมายเหตุ: เอกสารที่เป็นสำเนา รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อให้เรียบร้อยด้วยนะคะ)

   ♣ หรือสมัครด้วยตนเอง ณ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 
♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ( 30 เม.ย. 64)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (6 พ.ค. 64) 

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (8-21 พ.ค. 64)

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (26 พ.ค. 64) 


** การจองหอพักนักศึกษาของวิทยาเขตจันทบุรี >>>คลิกที่นี่ 

สอบถามเพิ่มเติม โทร.

คุณแนน 0879259228

คุณภัส 0952479695

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125, 039-307261-4

     www.facebook.com/Rmutto.admissions

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564  → คลิก