รับสมัคร'64 รอบ 1 ปวช./ปวส.

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน จันทร์ ที่ 23 พฤษจิกายน 2563, เวลา 13:25 น. 1289 ครั้ง นางสาวมลทิรา

 

รอบ : ปวช./ปวส. รอบที่ 1

สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช./ปวส.

(เปิด 1 ธ.ค. 63 - 29 ม.ค. 64)

  →สมัครเรียนคลิ๊กที่นี่ 

///ปิดรับแล้วจ้า///


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2564(New)

ประกาศมหาลัย(รายละเอียดการอัพโหลดเอกสารรายงานตัว)คลิ๊ก

คณะเทคโนโลยีสังคม

-->ปวช. คลิ๊ก

-->ปวส. คลิ๊ก

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

-->ปวช. คลิ๊ก

-->ปวส. คลิ๊ก

 

 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์

 ยืนยันสิทธิ์คลิ๊ก  (หมดเขตยืนยันสิทธิ์แล้วจ้า)

ประกาศมหาลัย(รายละเอียดการชำระเงิน)คลิ๊ก

ข้อปฏิบัติ คลิ๊ก

คณะเทคโนโลยีสังคม

--> ปวช.คลิ๊ก

--> ปวส.คลิ๊ก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

--> ปวช.คลิ๊ก

--> ปวส.คลิ๊ก

 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 15 ก.พ. 64 

ประกาศมหาลัยคลิ๊ก

คณะเทคโนโลยีสังคม

วุฒิ ปวช.คลิ๊ก

วุฒิ ปวส.คลิ๊ก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

วุฒิ ปวช.คลิ๊ก

วุฒิ ปวส.คลิ๊ก

 


-------------------------------------------------------------------

รายละเอียดและคุณสมบัติสมัคร

สาขาและจำนวนที่รับสมัคร

-ปวช.คลิ๊ก

-ปวส.คลิ๊ก

รายละเอียดการประกาศรับสมัคร คลิ๊กที่นี่

♣ คุณสมบัติผู้สมัครคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

♣ คุณสมบัติผู้สมัครคณะเทคโนโลยีสังคม

* อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา   >>>คลิก<<<


               กำหนดการ              

สมัครเรียน (1 ธ.ค. 63 - 29 ม.ค. 64)

   ช่องทางการสมัครเรียน  

    ♣ สมัครทางอินเตอร์เน็ต >>>คลิกเว็บไซต์รับสมัคร<<<

    ส่งเอกสาร มาที่ (ส่งได้ถึง 5 ก.พ. 64)  

ส่วนรับสมัครนักศึกษา งานส่งเสริมวิชาการฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

เลขที่ 131 หมู่ที่ 10 ถนนบำราศนราดูร ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ

จ.จันทบุรี 22210 , 090-7655125

        1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

        2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน

        3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

        4. สำเนาทะเบียนบ้าน

        5. สำเนาใบชำระเงินค่าสมัคร

         (หมายเหตุ: เอกสารที่เป็นสำเนา รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อให้เรียบร้อยด้วยนะคะ)

   ♣ หรือสมัครด้วยตนเอง ณ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 
♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ( 12 ก.พ. 64)

♥คัดเลือก  (15 ก.พ. 64) 

สอบ    

   » เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์
   หมายเหตุ ; มีรถตู้บริการ รับ - ส่ง จากสถานีขนส่งจันทบุรีมายังมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 07.00 น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (1 มี.ค. 64) 

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (1-5 มี.ค. 64)

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (10 มี.ค. 64) 

คำถามที่พบบ่อยคลิ๊ก


** การจองหอพักนักศึกษาของวิทยาเขตจันทบุรี >>>คลิกที่นี่ 

สอบถามเพิ่มเติม โทร.

คุณแนน 0879259228

คุณภัส 0952479695

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125, 039-307261-4

     www.facebook.com/Rmutto.admissions

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564  → คลิก