รับสมัคร ปี 63 วุฒิ ม.6 รอบ 5 รับตรงอิสระ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน อังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563, เวลา 12:05 น. 538 ครั้ง นางสาวมลทิรา

 สำหรับผู้สมัคร วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6

   

 รอบที่ 5 ประเภท รับตรงอิสระ

เปิดรับสมัคร วันที่ 9 - 14 มิ.ย. 63 //ปิดรับแล้วค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา New

รายละเอียดประกาศ(มีกำหนดการชำระเงิน)คลิ๊ก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คลิ๊ก

คณะเทคโนโลยีสังคม คลิ๊ก

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ยืนยันสิทธิ์คลิ๊ก

(เข้าสู่ระบบรับสมัครและไปที่ผลการสมัคร และกรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์)

รายละเอียดประกาศ(มีกำหนดการชำระเงิน)คลิ๊ก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คลิ๊ก

คณะเทคโนโลยีสังคม คลิ๊ก

-------------------------------------------------------------------------------

 

- น้องๆที่ยังไม่เคยแสดงตัวตนกับทางทปอ.เลย ให้ลงทะเบียนแสดงตัวตนกับทางทปอ.ด้วยนะคะ เพราะเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ Clearing Houseด้วย ก่อนที่จะมีสิทธิ์เข้ามายืนยันสิทธิ์ของเว็บมหาลัยต่อไป

- คนที่เคยลงทะเบียนแล้วไม่ต้องลงซ้ำให้ใช้รหัสเดิมที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วในการเข้าไปClearing House ตามกำหนดการในประกาศต่อไป)

คู่มือลงทะเบียนทปอ.คลิ๊ก

ลิงค์ลงทะเบียนทปอ.คลิ๊ก

คลิ๊กเพื่อสมัครเรียน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

>>เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

>>เทคโนโลยีสังคม

♥ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี --> คลิก

คุณสมบัตินักศึกษาใหม่ที่ต้องอยู่หอพัก

-->ประกาศหอพัก (สำคัญ)

-->แบบฟอร์มจองหอพัก

**หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงที่เบอร์โทรของหอพักนักศึกษา
087-0557820, 0972429948, 039-307261-4 ต่อ124

 

ช่องทางการสมัครเรียน  

♣ สมัครทางอินเตอร์เน็ต (9 - 14 มิ.ย. 63)

 

 

อัพโหลดเอกสารในระบบรับสมัคร หรือ ส่งเอกสาร มาที่

ส่วนรับสมัครนักศึกษา งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

เลขที่ 131 หมู่ที่ 10 ถนนบำราศนราดูร

ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210

1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครมหาวิทยาลัย พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

 (ข้อ 2-4 ลงนาม และสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

5. สำเนาใบชำระเงินค่าสมัคร

หรือสมัครด้วยตนเอง ณ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (9- 14 มิ.ย. 63)


* กำหนดการ  

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (16 มิ.ย. 63)

♥ สอบคัดเลือก  [ GPAX | สัมภาษณ์] (19 มิ.ย. 63)

♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ( 22 มิ.ย. 63) 

♥ ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  (22-25 มิ.ย. 63) 

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ( 26 มิ.ย.  63)

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125

     www.facebook.com/Rmutto.admissions

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563  → คลิก