รับสมัคร ปี 63 ปวช.ปวส.รอบ 5

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน พฤหัส ที่ 21 พฤษภาคม 2563, เวลา 11:04 น. 526 ครั้ง นางสาวมลทิรา

รอบ : ปวช./ปวส. รอบที่ 5

(เปิดรับวันที่ 21 พ.ค. - 14 มิ.ย 63) //ปิดรับแล้วจ้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา New

รายละเอียดประกาศ(มีกำหนดการชำระเงิน)คลิ๊ก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

   - ปวช.

   - ปวส.

คณะเทคโนโลยีสังคม

   - ปวช.

   - ปวส.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ยืนยันสิทธิ์ คลิ๊ก New

(เข้าสู่ระบบรับสมัครและไปที่ผลการสมัครเพื่อกรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์)

รายละเอียดประกาศ(มีกำหนดการชำระเงิน)คลิ๊ก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

   - ปวช. คลิ๊ก

   - ปวส. คลิ๊ก

คณะเทคโนโลยีสังคม

   - ปวช. คลิ๊ก

   - ปวส. คลิ๊ก

--------------------------------------------------------------------

 

คุณสมบัตินักศึกษาใหม่ที่ต้องอยู่หอพัก

-->ประกาศหอพัก (สำคัญ)

-->แบบฟอร์มจองหอพัก

**หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงที่เบอร์โทรของหอพักนักศึกษา
087-0557820, 0972429948, 039-307261-4 ต่อ124

 

--------------------------------------------------------------------

ช่องทางการสมัครเรียน  

♣ สมัครทางอินเตอร์เน็ต (21 พ.ค. - 14 มิ.ย. 63)

หรือสมัครด้วยตนเอง ณ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (21 พ.ค. - 14 มิ.ย. 63)

ส่งเอกสาร มาที่

ส่วนรับสมัครนักศึกษา งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

เลขที่ 131 หมู่ที่ 10 ถนนบำราศนราดูร

ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210

1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครมหาวิทยาลัย พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

 (ข้อ 2-4 ลงนาม และสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

5. สำเนาใบชำระเงินค่าสมัคร

 


รายละเอียดและคุณสมบัติสมัคร

♣ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

   - วุฒิ ปวช.

   - วุฒิ ปวส.

♣ คณะเทคโนโลยีสังคม

   - วุฒิ ปวช.

   - วุฒิ ปวส.


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (16 มิ.ย. 63)
สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) (19 มิ.ย. 63)

  อาคารเอนกประสงค์ 2 (หลังใหม่) 
   » เวลา 08.30 - 10.00 น. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ    
   » เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ ; มีรถตู้บริการ รับ - ส่ง จากสถานีขนส่งจันทบุรีมายังมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 07.00 น

♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (22 มิ.ย. 63) >>รายละเอียดประกาศ คลิก<<  #คณเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  #คณะโทคโนโลยีสังคม

♥ ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (22-25 มิ.ย. 63) >>คลิก<<
♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (26 มิ.ย. 63) >>รายละเอียดประกาศ คลิก<<  #คณเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  #คณะโทคโนโลยีสังคม


   

** การจองหอพักนักศึกษาของวิทยาเขตจันทบุรี >>>คลิกที่นี่ (สอบถาม
เพิ่มเติม โทร 08-7055-7820)

   ** เกณฑ์การเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ รอบปวช.ปวช.รอบ 3 **


 


* อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา   >>>คลิก<<<

** สามารถดูกำหนดการของนักศึกษาใหม่ที่ต้องปฏิบัตก่อนเปิดการศึกษา อาทิเช่น การปฐมนิเทศนศ.ใหม่ การถ่ายรูปทำบัตรนศ.ใหม่ การเข้าพบอ.ที่ปรึกษา การอบรมเพื่อลงทะเบียนเรียน เป็นต้น ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2563 >>> กลางเดือนพฤษภาคม 2563<<<

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125

     www.facebook.com/Rmutto.admissions