ระบบ TCAS รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน ศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563, เวลา 09:46 น. 1019 ครั้ง นางสาวมลทิรา

TCAS'63

 (สำหรับผู้สมัคร วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6)

    ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ >>คลิก<< ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  ก่อนและเข้าสู่ระบบเพื่อสมัคร

-> คู่มือการใช้งานระบบ รอบ 3-4 คลิก

-> คู่มือลงทะเบียนแสดงตัวตนก่อนสมัครเรียน ระบบ TCAS 63 คลิก

-> คู่มือยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์ (22-23 เม.ย 63) ระบบ TCAS 63 คลิก

 

 รอบที่ 4 ประเภท รับกลางร่วมกัน

เปิดรับสมัคร วันที่ 7- 20 พ.ค. 63

คลิกเพื่อสมัครเรียนผ่านเว็บTCAS ///ปิดรับแล้วจ้า

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ New

 

กำหนดการนักศึกษาใหม่

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์คลิ๊ก 

ยืนยันสิทธิ์คลิก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ(มีกำหนดการชำระเงิน)คลิ๊ก

>>คณะเทคโนโลยีสังคมคลิ๊ก

------------------------------------------------

แจ้งขอเปลี่ยนกำหนดการรายงานตัว ในวันที่ 15-16 มิ.ย. 63

นักศึกษาไม่ต้องนำเอกสารรายงานตัวมายื่นที่วิทยาเขตจันทบุรี

แต่ให้นักศึกษาดำเนินการอัพโหลดเอกสารรายงานตัวในระบบทะเบียนออนไลน์ ให้ครบ

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 25 มิ.ย. 63

(หากดำเนินการอัพโหลดเอกสารไม่ครบจะมีผลทำให้ไม่สามารถใช้งานในระบบทะเบียนออนไลน์ได้)

 

ขั้นตอนอัพโหลดเอกสารรายงานตัวคลิ๊ก

 

 

 

 

คุณสมบัตินักศึกษาใหม่ที่ต้องอยู่หอพัก

-->ประกาศหอพัก (สำคัญ)

-->แบบฟอร์มจองหอพัก

**หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงที่เบอร์โทรของหอพักนักศึกษา
087-0557820, 0972429948, 039-307261-4 ต่อ124

 

ช่องทางการสมัครเรียน  

♣ สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บTCAS (7 - 20 พ.ค. 63)

คุณสมบัติผู้สมัคร

>>เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

>>เทคโนโลยีสังคม

♥ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี --> คลิก

 

อัพโหลดเอกสารในระบบรับสมัคร หรือ ส่งเอกสาร มาที่

ส่วนรับสมัครนักศึกษา งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

เลขที่ 131 หมู่ที่ 10 ถนนบำราศนราดูร

ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210

1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครมหาวิทยาลัย พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

 (ข้อ 2-4 ลงนาม และสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

5. สำเนาใบชำระเงินค่าสมัคร

หรือสมัครด้วยตนเอง ณ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ( 7 - 20 พ.ค.  63)


* กำหนดการ  

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (29 พ.ค. 63) คลิก>>

**ประกาศรายชื่อ**
 
>>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 
>>คณะเทคโนโลยีสังคม

 

♥ สอบคัดเลือก  [ GPAX | สัมภาษณ์] (1 มิ.ย 63)

♥ ส่งรายชื่อ ทปอ. (6 มิ.ย. 63)

♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ( 7 มิ.ย. 63)  >>รายละเอียด คลิก<< #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  #คณะเทคโนโลยีสังคม

♥ ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บ ทปอ. ( 1 มิ.ย  63 ยืนยันวันสอบคัดเลือก)

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ (7 มิ.ย. 63)  >>รายละเอียด คลิก<< #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  #คณะเทคโนโลยีสังคม

♥ ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  (7 -12 มิ.ย. 63) >>คลิก<<

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ( 17 มิ.ย.  63) >>รายละเอียด คลิก<< #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  #คณะเทคโนโลยีสังคม

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125

     www.facebook.com/Rmutto.admissions

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563  → คลิก