รับสมัคร'63 ปวช.-ปวส. รอบที่ 3

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน ศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2563, เวลา 10:41 น. 1167 ครั้ง นางสาวมลทิรา

รอบ : ปวช./ปวส. รอบที่ 3

(เปิดรับวันที 24 มีนาคม 2563 - 27 เมษายน 2563)

///ปิดรับสมัครแล้วจ้า///

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ New

 

กำหนดการนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพัก 

 

แจ้งขอเปลี่ยนกำหนดการรายงานตัว ในวันที่ 15-16 มิ.ย. 63

นักศึกษาไม่ต้องนำเอกสารรายงานตัวมายื่นที่วิทยาเขตจันทบุรี

แต่ให้นักศึกษาดำเนินการอัพโหลดเอกสารรายงานตัวในระบบทะเบียนออนไลน์ ให้ครบ

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 25 มิ.ย. 63

(หากดำเนินการอัพโหลดเอกสารไม่ครบจะมีผลทำให้ไม่สามารถใช้งานในระบบทะเบียนออนไลน์ได้)

 

 

อัพโหลดเอกสารรายงานตัว

- คู่มือดาวน์โหลดและอัพโหลดเอกสารรายงานตัว

 

- ลิงค์เข้าสู่ระบบเพื่อดาวโหลดโหลดและอัพโหลดเอกสารรายงานตัว

-------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

(มีกำหนดการชำระเงินค่าเทอม)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

>> วุฒิปวช.

>> วุฒิปวส.

คณะเทคโนโลยีสัมคม

>> วุฒิ ปวช.

>> วุฒิ ปวส.

 

-------------------------------------------------------

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ ปวช.ปวส.รอบ 3
(น้องๆสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองที่ ระบบรับสมัคร โดยเข้าสู่ระบบ และไปที่ผลการสมัคร )
>ยืนยันสิทธิ์<
ไปที่ผลการสมัคร และกรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์ ให้ครบถ้วน เมื่อกรอกเสร็จแล้วจะสามารถพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ค่ะ

เข้าสู่ระบบคลิ๊ก

ประกาศคลิ๊ก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

   วุฒิปวช. คลิ๊ก

   วุฒิปวส. คลิ๊ก

คณะเทคโนโลยีสังคม

   วุฒิ ปวช. คลิ๊ก

   วุฒิ ปวส. คลิ๊ก

-----------------------------------------------------------------------

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศคลิ๊ก

♣ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

     >>วุฒิ ปวช.คลิ๊ก

     >>วุฒิ ปวส.คลิ๊ก

♣ คณะเทคโนโลยีสังคม

     >>วุฒิ ปวช.คลิ๊ก

     >>วุฒิ ปวส.คลิ๊ก

 

 

 

คุณสมบัตินักศึกษาใหม่ที่ต้องอยู่หอพัก

-->ประกาศหอพัก (สำคัญ)

-->แบบฟอร์มจองหอพัก

**หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงที่เบอร์โทรของหอพักนักศึกษา
087-0557820, 0972429948, 039-307261-4 ต่อ124

 

--------------------------------------------------------------------

ช่องทางการสมัครเรียน  

♣ สมัครทางอินเตอร์เน็ต (24 มี.ค. 63 -27 เม.ย. 63)///ปิดรับสมัครแล้วจ้า///

หรือสมัครด้วยตนเอง ณ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (24 มี.ค. 63 -27 เม.ย. 63)

ส่งเอกสาร มาที่

ส่วนรับสมัครนักศึกษา งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

เลขที่ 131 หมู่ที่ 10 ถนนบำราศนราดูร

ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210

1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครมหาวิทยาลัย พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

 (ข้อ 2-4 ลงนาม และสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

5. สำเนาใบชำระเงินค่าสมัคร

 


รายละเอียดและคุณสมบัติสมัคร

♣ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

   - วุฒิ ปวช.

   - วุฒิ ปวส.

♣ คณะเทคโนโลยีสังคม

   - วุฒิ ปวช.

   - วุฒิ ปวส.

สมัครเรียน   >>คลิกเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์<<
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (8 พ.ค. 2563) >>คลิก<<
สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) (11 พ.ค. 2563)

   » ณ อาคารเอนกประสงค์ 2 (หลังใหม่) 
   » เวลา 08.30 - 10.00 น. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ    
   » เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ ; มีรถตู้บริการ รับ - ส่ง จากสถานีขนส่งจันทบุรีมายังมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 07.00 น

♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (17 พ.ค. 2563) >>รายละเอียดประกาศ คลิก<<  #คณเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  #คณะโทคโนโลยีสังคม

♥ ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (17-22 พ.ค. 2563) >>คลิก<<
♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (27 พ.ค. 2563) >>รายละเอียดประกาศ คลิก<<  #คณเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  #คณะโทคโนโลยีสังคม

>> ดาวน์โหลดใบรับรองแพทย์ สำหรับรายงานตัว คลิ๊ก
    ผู้ที่รายงานตัวชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว เก็บหลักฐานเพื่อนำมายื่นรายงานตัวที่วิทยาเขตจันทบุรี ในช่วงเดือน มิถุนายน 2563 ซึ่งจะประกาศแจ้งอีกครั้งที่หน้าเว็บไซต์ของวิทยาเขตจันทบุรี  หลักฐานต่อไปนี้

   1.ปริ้นใบยืนยันสิทธิ์ ติดรูปถ่าย  จำนวน 1 ชุด

   2.สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมเข้าศึกษาต่อ  จำนวน 1 ชุด

   3.สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ของบิดา  ของมารดา ของตนเอง จำนวนฉบับละ 1 ชุด

   4.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบุรณ์  จำนวน 2 ชุด

   5.สำหรับผู้ที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ. กรอ.)  ยื่นสำเนาสัญญาเงินกู้ยืม  จำนวน 1 ชุด

 

* อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา   >>>คลิก<<<

** สามารถดูกำหนดการของนักศึกษาใหม่ที่ต้องปฏิบัตก่อนเปิดการศึกษา อาทิเช่น การปฐมนิเทศนศ.ใหม่ การถ่ายรูปทำบัตรนศ.ใหม่ การเข้าพบอ.ที่ปรึกษา การอบรมเพื่อลงทะเบียนเรียน เป็นต้น ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2563 >>> กลางเดือนพฤษภาคม 2563<<<

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125

     www.facebook.com/Rmutto.admissions

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563  → คลิก