รับสมัคร'63 ปวช.-ปวส. รอบที่ 2

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน พุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562, เวลา 10:53 น. 1986 ครั้ง นางสาวมลทิรา

รอบ ปวช./ปวส. รอบที่ 2

สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช./ปวส.

(เปิดรับวันที 11 มกราคม 2563-23 มีนาคม 2563) ปิดรับสมัครแล้วจ้า

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ New

 

กำหนดการนักศึกษา ปี 2563

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพัก 

 

แจ้งขอเปลี่ยนกำหนดการรายงานตัว ในวันที่ 15-16 มิ.ย. 63

นักศึกษาไม่ต้องนำเอกสารรายงานตัวมายื่นที่วิทยาเขตจันทบุรี

แต่ให้นักศึกษาดำเนินการอัพโหลดเอกสารรายงานตัวในระบบทะเบียนออนไลน์ ให้ครบ

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 25 มิ.ย. 63

(หากดำเนินการอัพโหลดเอกสารไม่ครบจะมีผลทำให้ไม่สามารถใช้งานในระบบทะเบียนออนไลน์ได้)

 

 

 

อัพโหลดเอกสารรายงานตัว

- คู่มือดาวน์โหลดและอัพโหลดเอกสารรายงานตัว

 

- ลิงค์เข้าสู่ระบบเพื่อดาวโหลดโหลดและอัพโหลดเอกสารรายงานตัว

---------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปวช.ปวส รอบ 2
ประกาศ (มีกำหนดการจ่ายค่าเทอมส่วนที่เหลือค่ะ)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
   > วุฒิปวช.
   > วุฒิปวส.

คณะเทคโนโลยีสังคม
   > วุฒิปวช.
   > วุฒิปวส.

 

คุณสมบัตินักศึกษาใหม่ที่ต้องอยู่หอพัก

-->ประกาศหอพัก (สำคัญ)

-->แบบฟอร์มจองหอพัก

**หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงที่เบอร์โทรของหอพักนักศึกษา
087-0557820, 0972429948, 039-307261-4 ต่อ124

--------------------------------------------------------------------

คู่มือกระบวนการขั้นตอนต่อไปหลังจากที่นักศึกษาใหม่ได้ทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

และชำระเงินค่าธรรมเนียมเข้าศึกษานักศึกษา

ต้องทำดำเนินการดังนี้ คลิก

เข้าสู่ระบบเพื่ออัพโหลดเอกสารรายงานตัว คลิก

----------------------------------------------------------------------------------

ยืนยันสิทธิ์ คลิ๊ก

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 เม.ย. 63

♣ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

-วุฒิ ปวช.คลิ๊ก

-วุฒิ ปวส.คลิ๊ก

♣ คณะเทคโนโลยีสังคม

-วุฒิ ปวช.คลิ๊ก

-วุฒิ ปวส.คลิ๊ก

 

หรือน้องๆ สามารถตรวจสถานะ ผ่านหรือไม่ผ่านได้ด้วยตนเองผ่านระบบรับสมัคร

คลิ๊ก

 

กำหนดการ

--------------------------------------------------------------------

รายละเอียดและคุณสมบัติสมัคร

♣ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

(วุฒิ ปวช.) >>คลิก<< / (วุฒิ ปวส.)>>คลิก<<

♣ คณะเทคโนโลยีสังคม

(วุฒิ ปวช.)>>คลิก<< / (วุฒิ ปวส.)>>คลิก<<

ขั้นตอนการสมัครเรียน 

สมัครเรียน  ///ปิดรับสมัครแล้วจ้า///
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (27 มี.ค. 2563)

>>ประกาศรายชื่อ

**วุฒิปวช.*
>>คณะเทคโนโลยีสังคม

>>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

**วุฒิปวส.**
>>คณะเทคโนโลยีสังคม
>>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

 สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) (10 เม.ย. 2563)**

♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (22 เม.ย. 2563) >>รายละเอียดประกาศ คลิก<<  #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  #คณะโทคโนโลยีสังคม

♥ ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (26 เม.ย. - 3 พ.ค. 2563) >>คลิก<<
♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (8 พ.ค.2563) >>รายละเอียดประกาศ คลิก<<  #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  #คณะโทคโนโลยีสังคม


ช่องทางการสมัครเรียน  

♣ สมัครทางอินเตอร์เน็ต (11 ม.ค. 63 -23 มี.ค. 63)  ///ปิดรับสมัครแล้วจ้า///

ส่งเอกสาร มาที่

ส่วนรับสมัครนักศึกษา งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

เลขที่ 131 หมู่ที่ 10 ถนนบำราศนราดูร

ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210

1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครมหาวิทยาลัย พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

 (ข้อ 2-4 ลงนาม และสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

5. สำเนาใบชำระเงินค่าสมัคร

หรือสมัครด้วยตนเอง ณ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (11 ม.ค. 63 -23 มี.ค. 63)

 

 

* อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา   >>>คลิก<<<


***การจองหอพักนักศึกษาของวิทยาเขตจันทบุรี***
สอบถามเพิ่มเติม โทร 08-7055-7820

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125

     www.facebook.com/Rmutto.admissions

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563  → คลิก