ระบบTCAS'63 รอบที่ 2 Quota

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน พุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562, เวลา 10:13 น. 1279 ครั้ง นางสาวมลทิรา

TCAS'63

 (สำหรับผู้สมัคร วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6)

    ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ >>คลิก<< ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย (กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติให้ใส่เลข passport แล้วระบบจะสร้าง username จำนวน 13 หลักให้)

 - คู่มือลงทะเบียนแสดงตัวตนก่อนสมัครเรียน ระบบ TCAS 63 คลิก

- คู่มือยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์ (22-23 เม.ย 63) ระบบ TCAS 63 คลิก

- เว็บไซต์ TCAS --> คลิก

 รอบที่ 2  ประเภท โควตา

เปิดรับสมัคร วันที่ 6 ก.พ. - 23 มี.ค. 63 ///ปิดรับสมัครแล้วจ้า///

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ New

กำหนดการนักศึกษา ปี 2563

 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพัก New

 

แจ้งขอเปลี่ยนกำหนดการรายงานตัว ในวันที่ 15-16 มิ.ย. 63

นักศึกษาไม่ต้องนำเอกสารรายงานตัวมายื่นที่วิทยาเขตจันทบุรี

แต่ให้นักศึกษาดำเนินการอัพโหลดเอกสารรายงานตัวในระบบทะเบียนออนไลน์ ให้ครบ

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 25 มิ.ย. 63

(หากดำเนินการอัพโหลดเอกสารไม่ครบจะมีผลทำให้ไม่สามารถใช้งานในระบบทะเบียนออนไลน์ได้)

 

 


 อัพโหลดเอกสารรายงานตัว

- คู่มือดาวน์โหลดและอัพโหลดเอกสารรายงานตัว

 

- ลิงค์เข้าสู่ระบบเพื่อดาวโหลดโหลดและอัพโหลดเอกสารรายงานตัว

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 2 โควตา วุฒิม.6
ประกาศ (มีกำหนดการจ่ายค่าเทอมส่วนที่เหลือค่ะ)

>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรคลิ๊ก

คุณสมบัตินักศึกษาใหม่ที่ต้องอยู่หอพัก

-->ประกาศหอพัก (สำคัญ)

-->แบบฟอร์มจองหอพัก

**หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงที่เบอร์โทรของหอพักนักศึกษา
087-0557820, 0972429948, 039-307261-4 ต่อ124

----------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บมหาลัยและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 26 เม.ย - 3 พ.ค. 63

 
 
 
ยืนยันสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปวช.ปวส.รอบ 2 และโควตา รอบ 2 ทางมหาลัยมี นโยบายให้ผ่อนผันโดยจะชำระแค่ 1000 บาททุกคน (ไม่รวมค่าหอพัก) ชำระเงินภายใน26 เม.ย. -3 พ.ค. 63 ส่วนที่เหลือมหาลัยจะประกาศให้ทราบทีหลัง หลังวันที่ 8 พ.ค. 63 ถึงจะปริ้นใบระเบียนนักศึกษาได้นะคะ

นศ.ใหม่ ปีการศึกษา 2563 ต้องอยู่หอพักของวิทยาเขตจันทบุรีเป็นระยะเวลา 1 ปี ตามประกาศของวิทยาลัย


ประกาศการเข้าอยู่หอพัก คลิ๊ก

ใบจองหอพัก คลิ๊ก

**หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงที่เบอร์โทรของหอพักนักศึกษา
087-0557820, 0972429948, 039-307261-4 ต่อ124

 -------------------------------------------------------------------------

คู่มือกระบวนการขั้นตอนต่อไปหลังจากที่นักศึกษาใหม่ได้ทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

และชำระเงินค่าธรรมเนียมเข้าศึกษานักศึกษา

ต้องทำดำเนินการดังนี้ คลิก

เข้าสู่ระบบเพื่ออัพโหลดเอกสารรายงานตัว คลิก

 

----------------------------------------------------------------------------  

ช่องทางการสมัครเรียน  

♣ สมัครทางอินเตอร์เน็ต (6ก.พ. - 23 มี.ค. 63) ///ปิดรับสมัครแล้วจ้า///

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

>>เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

>>เทคโนโลยีสังคม

 

ส่งเอกสาร มาที่

ส่วนรับสมัครนักศึกษา งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

เลขที่ 131 หมู่ที่ 10 ถนนบำราศนราดูร

ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210

1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครมหาวิทยาลัย พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

 (ข้อ 2-4 ลงนาม และสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

5. สำเนาใบชำระเงินค่าสมัคร

หรือสมัครด้วยตนเอง ณ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (6ก.พ. - 23 มี.ค. 63)


* กำหนดการ 

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (27 มี.ค.63) คลิก>> 

 

♥ สอบคัดเลือก  [ GPAX | สัมภาษณ์] (10 เม.ย. 63)

♥ ส่งรายชื่อ ทปอ. (20 เม.ย. 63)

♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  (22 เม.ย. 63) 

♥ ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บ ทปอ. (22-23 เม.ย. 63)

 
หรือน้องๆสามารถตรวจสอบสถานะของตนเอง ผ่านไม่ผ่านได้ที่ระบบรับสมัคร คลิ๊ก
 
ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บ ทปอ. กรอกข้อมูลส่วนตัวที่มี* ให้ครบถ้วนถึงจะยืนยันสิทธิ์ได้(22-23 เม.ย. 63) คลิ๊ก

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ (26 เม.ย. 63)  >>รายละเอียด คลิก<< #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  #คณะเทคโนโลยีสังคม

♥ ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  (26 เม.ย.- 3 พ.ค.63) >>คลิก<<

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (8 พ.ค. 63) >>รายละเอียด คลิก<< #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  #คณะเทคโนโลยีสังคม

 * คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัค  

♥ รายละเอียดสาขาวิชา และคุณสมบัติที่เปิดรับ  

   - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษต    -->>คลิก

   - คณะเทคโนโลยีสังคม  -->>คลิก

♥ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี --> คลิก

 

** การจองหอพักนักศึกษาของวิทยาเขตจันทบุรี
สอบถามเพิ่มเติม โทร 08-7055-7820

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125

     www.facebook.com/Rmutto.admissions

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563  → คลิก