TCAS'64 รอบที่ 1 Portfolio (แฟ้มสะสมงาน)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน พฤหัส ที่ 28 พฤษจิกายน 2562, เวลา 11:12 น. 2896 ครั้ง นางสาวมลทิรา

TCAS'64

รอบที่ 1  ประเภท Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)

 (สำหรับผู้สมัคร วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6)

เปิดรับสมัครวันที่  5 - 29 ม.ค. 64

///ปิดรับแล้วจ้า///


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564 (New)
 
 
 
 

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ 
 ยืนยันสิทธิ์คลิ๊ก (หมดเขตยืนยันสิทธิ์แล้ว)
 
 
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing house
ยืนยันสิทธิ์22-23 ก.พ.64
ยกเลิกสิทธิ์24-25 ก.พ. 64
เข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ คลิ๊ก(ตรวจดูข้อมูลส่วนตัว ใส่ทุกช่องที่มีเครื่องหมาย* ถึงจะยืนยันสิทธิ์ clearing house ได้นะคะ)
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ คลิ๊ก (ดูนาที่ที่27นะคะ)
 
 
 
 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 15 ก.พ. 64 

(ไม่ต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ที่มหาลัย)

ประกาศมหาลัยคลิ๊ก

◊คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

◊คณะเทคโนโลยีสังคม

 


(ขั้นตอนการสมัครเรียนของน้องๆ วุฒิ ม.6)

คู่มือนักเรียน(สำคัญมาก)คลิ๊กเพื่ออ่าน

1. ลงทะเบียนแสดงตัวตนที่เว็บMy TCAS คลิ๊กที่นี่  ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วให้ใช้รหัสเดิม  

คู่มือการลงทะเบียน เว็บทปอ.คลิ๊กก

(สำหรับนักศึกษาที่จบวุฒิ ม.6 ทุกคน ต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตัวในเว็บของ ทปอ.(TCAS) ก่อนถึงจะสมัครเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยได้ )

 2. ลงทะเบียนและสมัครเรียนของเว็บมหาวิทยาลัย

♥ สมัครเรียนคลิ๊กที่นี่ ♥  

Portfolio

 -Portfolio คือเอกสารที่แสดงตัวตน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เราจะสมัคร

-เอกสารที่จัดส่งไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปก)

-ถ้าจะใช้คะแนน GPAX จะเป็นคะแนน 4 หรือ 5 ภาคเรียน

-การยื่น Portfolio แบบเดี่ยวกันไปสมัครในหลายหลักสูตร โดยไม่ดูความสอดคล้องของตัวตนกับคุณสมบัติที่สาขาวิขาต้องการ เป็นสิ่งที่ทำให้เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์

* คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัค  

♥ รายละเอียดสาขาวิชา และคุณสมบัติที่เปิดรับ  คลิกที่นี่

 

♥ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ช่องทางการสมัครเรียน  

♣ สมัครทางอินเตอร์เน็ต (5 -29 ม.ค. 64) 

ส่งเอกสารการสมัครมาที่ (ส่งเอกสารสมัครได้ถึง 4 ธ.ค. 64)

ส่วนรับสมัครนักศึกษา งานส่งเสริมวิชาการฯ

มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

เลขที่ 131 หมู่ที่ 10 ถนนบำราศนราดูร

ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210

1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครมหาวิทยาลัย พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาใบชำระเงินค่าสมัคร

 (ข้อ 2-5 ลงนาม และสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

6. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า A4

 

หรือสมัครด้วยตนเอง ณ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (5-29 ม.ค. 64)

* กำหนดการ 

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก (12 ก.พ. 64)

♥ คัดเลือก [Portfolio | GPAX ] (15 ก.พ. 64)

♥ ส่งรายชื่อ ทปอ. (19-20 ก.พ. 64)

♥ ทปอ.(TCAS)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  (22 ก.พ. 64)

♥ ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บ ทปอ. (22-23 ก.พ. 64)

♥ มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ (1 มี.ค. 64)

♥ ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  (1-5 มี.ค.64)

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (10 มี.ค.64) 

 คำถามที่พบบ่อยคลิก

 


** การจองหอพักนักศึกษาของวิทยาเขตจันทบุรี >>>คลิกที่นี่
สอบถามเพิ่มเติม โทร.

คุณแนน 0879259228

คุณภัส 0952479695

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125

 www.facebook.com/Rmutto.admissions

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563  → คลิก