รับสมัคร'63 ปวช.-ปวส. รอบที่ 1

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน อังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2562, เวลา 10:28 น. 3235 ครั้ง นางสาวมลทิรา

 

รอบ : ปวช./ปวส. รอบที่ 1

สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช./ปวส.

(เปิด 1 ธ.ค. 63 - 29 ม.ค. 64)

  →สมัครเรียนคลิ๊กที่นี่ 

-------------------------------------------------------------------

รายละเอียดและคุณสมบัติสมัคร

รายละเอียดการประกาศรับสมัคร คลิ๊กที่นี่

♣ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

  - วุฒิ ปวช. >>คลิก<< 

  - วุฒิ ปวส. >>คลิก<<

♣ คณะเทคโนโลยีสังคม

  - วุฒิ ปวช. >>คลิก<< 

  - วุฒิ ปวส. >>คลิก<<

* อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา   >>>คลิก<<<


               กำหนดการ              

สมัครเรียน (1 ธ.ค. 63 - 29 ม.ค. 64)

   ช่องทางการสมัครเรียน  

    ♣ สมัครทางอินเตอร์เน็ต >>>คลิกเว็บไซต์รับสมัคร<<<

    ส่งเอกสาร มาที่ (ส่งได้ถึง 5 ก.พ. 64)  

ส่วนรับสมัครนักศึกษา งานส่งเสริมวิชาการฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

เลขที่ 131 หมู่ที่ 10 ถนนบำราศนราดูร ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ

จ.จันทบุรี 22210 , 090-7655125

        1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

        2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน

        3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

        4. สำเนาทะเบียนบ้าน

        5. สำเนาใบชำระเงินค่าสมัคร

         (หมายเหตุ: เอกสารที่เป็นสำเนา รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อให้เรียบร้อยด้วยนะคะ)

   ♣ หรือสมัครด้วยตนเอง ณ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 
♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ( 12 ก.พ. 64)

♥ สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) (15 ก.พ. 64) 
   » ณ อาคารเอนกประสงค์ 2 (หลังใหม่ 4 ชั้น) 
   » เวลา 08.30 - 10.00 น. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ    
   » เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์
   หมายเหตุ ; มีรถตู้บริการ รับ - ส่ง จากสถานีขนส่งจันทบุรีมายังมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 07.00 น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (1 มี.ค. 64) 

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (1-5 มี.ค. 64)

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (10 มี.ค. 64) 


** การจองหอพักนักศึกษาของวิทยาเขตจันทบุรี >>>คลิกที่นี่ 

(สอบถามเพิ่มเติม โทร 08-7925-9228)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125, 039-307261-4

     www.facebook.com/Rmutto.admissions

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564  → คลิก