ขั้นตอนการสมัครออนไลน์(ระบบเก่า)
ท่านที่สมัครและกรอกข้อมูลของตนเรียบร้อยแล้ว  ตรวจสอบข้อมูลการสมัครหรือข้อมูลต่างๆ ได้ที่เมนู
“ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร” ด้านซ้ายมือ 
และท่านที่ยังไม่ได้สมัครกรุณาอ่านรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครได้ตามด้านล่างนี้
 
 

***ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารการสมัครเข้าศึกษา***

วิทยาเขตจันทบุรี ส่งเอกสารมาที่
ส่วนรับเข้าศึกษา งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
เลขที่ 131 ม. 10 ถ.บำราศนราดูร ต.พลวง อ.เขาคิชฎกูฏ จ.จันทบุรี 22210