แผนการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

 

  คณะเทคโนโลยีสังคม   <คลิกที่นี่>

 

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร <คลิกที่นี่>