แผนการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 /2561

 

  คณะเทคโนโลยีสังคม   <คลิกที่นี่>

 

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร <คลิกที่นี่>