ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ดู รับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งหมด
โควตา ปวช., ปวส.

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 1058 ครั้ง]

ปฏิทินกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ ป...

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปี2562 [อ่าน : 365 ครั้ง]

แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 650 ครั้ง]

แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ...

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 727 ครั้ง]

ข่าวสารสำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษ ดู ข่าวสารสำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษทั้งหมด
 • นักศึกษาเก่าเลื่อนชั้นปี ประเภทโควตาพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียน 1/61 กรุณาปฏิบัติดังนี้นะคะ ดูวิธีการปฏิบัติก่อนการลงทะเบียนเรียน[อ่าน : 320 ครั้ง]
แจ้งจบการศึกษา ดู แจ้งจบการศึกษาทั้งหมด
 • << นักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้มาวัดตัวตัดชุดครุย ในวันที... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 22 ครั้ง]
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 27 ครั้ง]
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊ก)[อ่าน : 63 ครั้ง]
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 575 ครั้ง]
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 398 ครั้ง]
ประมวลผล ดู ประมวลผลทั้งหมด
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 33 ครั้ง]
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 199 ครั้ง]
เอกสารการศึกษา ดู เอกสารการศึกษาทั้งหมด
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/61 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 13 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 1/61 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 297 ครั้ง]
 • ครั้งที่ 1 << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 3/60 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงา... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อครั้งที่ 1) [อ่าน : 255 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 1/60 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... <<คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ>> ประกาศ ณ วันที่ 3 พ.ค. 61[อ่าน : 954 ครั้ง]
ทะเบียนและสถิติ ดู ทะเบียนและสถิติทั้งหมด
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา(เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาที่ 1... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 43 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษา... (ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊ก)[อ่าน : 24 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษา... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 36 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา... (ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊ก)[อ่าน : 27 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา... (ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊ก)[อ่าน : 77 ครั้ง]
คำสั่ง/ประกาศ ดู คำสั่ง/ประกาศทั้งหมด
 • คำสั่งที่ 190/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบโควตา ปวช.-ป... คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 12 ครั้ง]
 • คำสั่ง 190/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คลิํกที่นี่[อ่าน : 21 ครั้ง]
 • คำสั่ง 161/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี2561 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 27 ครั้ง]
 • คำสั่ง 155/62 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 62 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 32 ครั้ง]
 • คำสั่ง 139/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 คลิํกที่นี่[อ่าน : 74 ครั้ง]
 • คำสั่ง 124/2562 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงารการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ปี 2562 คลิํกที่นี่[อ่าน : 50 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมการลงทะเบียนและการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ ปี 2562 [อ่าน : 165 ครั้ง]

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ...

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ และแบบตอบรับเข้าแข่งขัน ที่นี่ [อ่าน : 308 ครั้ง]