รับสมัครนักศึกษาใหม่ ดู รับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งหมด
ระบบ TCAS'62 รอบที่ 2 โควตา

รอบที่ 2 โควตา [อ่าน : 222 ครั้ง]

ประเภท : ปวส.รอบที่ 2

ปวส. รอบที่ 2 [อ่าน : 189 ครั้ง]

ระบบ TCAS'62 รอบที่ 1 Portfol...

รอบที่ 1 Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) [อ่าน : 553 ครั้ง]

ประเภท : ปวส. รอบที่ 1

ปวส. รอบที่ 1 [อ่าน : 119 ครั้ง]

โควตา ปวช., ปวส.

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 518 ครั้ง]

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่

ปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 257 ครั้ง]

เว็บไซต์หลักของ ทปอ

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 169 ครั้ง]

แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 409 ครั้ง]

แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ...

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 420 ครั้ง]

ข่าวสารสำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษ ดู ข่าวสารสำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษทั้งหมด
  • นักศึกษาเก่าเลื่อนชั้นปี ประเภทโควตาพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียน 1/61 กรุณาปฏิบัติดังนี้นะคะ ดูวิธีการปฏิบัติก่อนการลงทะเบียนเรียน[อ่าน : 148 ครั้ง]
แจ้งจบการศึกษา ดู แจ้งจบการศึกษาทั้งหมด
<< รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา เทอม 1/61

(คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ) [อ่าน : 96 ครั้ง]

ประมวลผล ดู ประมวลผลทั้งหมด
<< ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด เทอม 3/60

(คลิ๊กตรวจสอบสถานะ) [อ่าน : 75 ครั้ง]

เอกสารการศึกษา ดู เอกสารการศึกษาทั้งหมด
  • ครั้งที่ 1 << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 3/60 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงา... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อครั้งที่ 1) [อ่าน : 71 ครั้ง]
ทะเบียนและสถิติ ดู ทะเบียนและสถิติทั้งหมด
<< สถิติผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

(คลิ๊กตรวจสอบข้อมูล) ประกาศ ณ วันที่ 17 พ.ค. 2561 [อ่าน : 204 ครั้ง]

คำสั่ง/ประกาศ ดู คำสั่ง/ประกาศทั้งหมด
  • คำสั่งที่ 039/2562 เรื่้องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค 2/2561 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 3 ครั้ง]
  • คำสั่งที่ 193/61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 18 คลิ๊กดูคำสั่งที่นี่[อ่าน : 24 ครั้ง]
  • 225/2561 คำสั่งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่[อ่าน : 40 ครั้ง]
  • 1403/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปี 62 คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน[อ่าน : 45 ครั้ง]
  • 219/2561 คำสั่งคณะกรรมการสอบปลายภาค 1-61 คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่[อ่าน : 42 ครั้ง]
  • 182/2561 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย One Stop Service คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 35 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ...

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ และแบบตอบรับเข้าแข่งขัน ที่นี่ [อ่าน : 76 ครั้ง]