ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
แผนการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563

แผนการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพื่อประกอบการลงทะเบียนเรียน) [อ่าน : 253 ครั้ง]

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ดู รับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งหมด
รับสมัครนักศึกษาใหม่รอบพิเศษ 5...

คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม [อ่าน : 21 ครั้ง]

รับสมัครรอบพิเศษ รอบ 5/2 ม.6 /...

คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม [อ่าน : 40 ครั้ง]

รับสมัครนักศึกษาใหม่รอบพิเศษ 5...

คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม [อ่าน : 63 ครั้ง]

รับสมัคร ปี 63 วุฒิ ม.6 รอบ 5...

คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม [อ่าน : 229 ครั้ง]

รับสมัคร ปี 63 ปวช.ปวส.รอบ 5

คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม [อ่าน : 402 ครั้ง]

ระบบ TCAS รอบที่ 4 รับกลางร่วม...

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด [อ่าน : 488 ครั้ง]

รับสมัคร'63 ปวช./ปวส.รอบ4

รายละเอียดคลิก [อ่าน : 495 ครั้ง]

ระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมก...

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด [อ่าน : 440 ครั้ง]

รับสมัคร'63 ปวช.-ปวส. รอบที่ 3

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ [อ่าน : 699 ครั้ง]

รับสมัคร'63 ปวช.-ปวส. รอบที่ 2

คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่ [อ่าน : 1878 ครั้ง]

ข่าวสารสำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษ ดู ข่าวสารสำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษทั้งหมด
 • นักศึกษา ประเภทโควตาพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียน 2/62 กรุณาปฏิบัติดังนี้นะคะ ดูวิธีการปฏิบัติก่อนการลงทะเบียนเรียน[อ่าน : 544 ครั้ง]
เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา ดู เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาทั้งหมด
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 104 ครั้ง]
 • << กำหนดการแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (คลิ๊กดูรายละเอียด)[อ่าน : 86 ครั้ง]
 • << ลงทะเบียนกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (คลิ๊กดูรายละเอียด)[อ่าน : 74 ครั้ง]
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 112 ครั้ง]
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 293 ครั้ง]
ประมวลผล ดู ประมวลผลทั้งหมด
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 52 ครั้ง]
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 147 ครั้ง]
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 172 ครั้ง]
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 381 ครั้ง]
เอกสารการศึกษา ดู เอกสารการศึกษาทั้งหมด
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 1/62 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 305 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 3/61 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 182 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/61 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 201 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 1/61 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 576 ครั้ง]
ทะเบียนและสถิติ ดู ทะเบียนและสถิติทั้งหมด
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษา... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 60 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษา... (ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊ก)[อ่าน : 99 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา(เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาที่ 1... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 156 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษา... (ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊ก)[อ่าน : 159 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษา... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 156 ครั้ง]
คำสั่ง/ประกาศ ดู คำสั่ง/ประกาศทั้งหมด
 • คำสั่งที่ 115/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปี2563 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 4 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 153/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษา รับรอบพิเศษ 5-1 ถึง 5-4 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 1 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 111/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ปี2563 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 51 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 110/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 26 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 059/63 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดสอนภาคฤดูร้อน 2562 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 52 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 272/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบกลางภาคและปลายภาค 2/2562 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 151 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมการลงทะเบียนและการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ ปี 2562 [อ่าน : 495 ครั้ง]

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ...

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ และแบบตอบรับเข้าแข่งขัน ที่นี่ [อ่าน : 966 ครั้ง]