ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ดู รับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ ป...

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปี2562 [อ่าน : 244 ครั้ง]

แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 580 ครั้ง]

แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ...

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 651 ครั้ง]

ข่าวสารสำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษ ดู ข่าวสารสำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษทั้งหมด
  • นักศึกษาเก่าเลื่อนชั้นปี ประเภทโควตาพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียน 1/61 กรุณาปฏิบัติดังนี้นะคะ ดูวิธีการปฏิบัติก่อนการลงทะเบียนเรียน[อ่าน : 264 ครั้ง]
แจ้งจบการศึกษา ดู แจ้งจบการศึกษาทั้งหมด
<< กำหนดการเเจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

(คลิ๊กอ่านรายละเอียด) [อ่าน : 32 ครั้ง]

ประมวลผล ดู ประมวลผลทั้งหมด
<< ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561

(คลิ๊กตรวจสอบ) [อ่าน : 5 ครั้ง]

เอกสารการศึกษา ดู เอกสารการศึกษาทั้งหมด
  • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 1/61 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 241 ครั้ง]
ทะเบียนและสถิติ ดู ทะเบียนและสถิติทั้งหมด
ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการเรียน ประจำภาคการศึกษา...

(คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ) [อ่าน : 12 ครั้ง]

คำสั่ง/ประกาศ ดู คำสั่ง/ประกาศทั้งหมด
  • คำสั่ง 161/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี2561 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 1 ครั้ง]
  • คำสั่ง 155/62 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 62 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 7 ครั้ง]
  • คำสั่ง 139/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 คลิํกที่นี่[อ่าน : 45 ครั้ง]
  • คำสั่ง 124/2562 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงารการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ปี 2562 คลิํกที่นี่[อ่าน : 29 ครั้ง]
  • คำสั่ง 126/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาโควตาพิเศษ ปี62 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 27 ครั้ง]
  • คำสั่ง 124/2562 แต่่งตั้งผู้ปฏิบัติงานการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคสมทบ ปี2562 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 36 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมการลงทะเบียนและการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ ปี 2562 [อ่าน : 91 ครั้ง]

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ...

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ และแบบตอบรับเข้าแข่งขัน ที่นี่ [อ่าน : 247 ครั้ง]