ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
รายวิชาเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ)

เพื่อประกอบการลงทะเบียนเรียน >> คลิกที่นี่ [อ่าน : 170 ครั้ง]

รายวิชาเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ภาคพิเศษฯ - ภาคสมทบ)

เพื่อประกอบการลงทะเบียนเรียน >> คลิกที่นี่ [อ่าน : 134 ครั้ง]

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ดู รับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งหมด
ลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/ถอน รายวิ...

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 101 ครั้ง]

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีกา...

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 41 ครั้ง]

ปฏิทินการศึกษา 2564

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด [อ่าน : 118 ครั้ง]

แนวทางการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุต...

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 398 ครั้ง]

แนวทางการศึกษา คณะเทคโนโลยีสัง...

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 340 ครั้ง]

แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 1174 ครั้ง]

แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ...

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 1691 ครั้ง]

ข่าวสารสำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษ ดู ข่าวสารสำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษทั้งหมด
 • นักศึกษา ประเภทโควตาพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียน 1/64 กรุณาปฏิบัติดังนี้นะคะ ดูวิธีการปฏิบัติก่อนการลงทะเบียนเรียน[อ่าน : 782 ครั้ง]
เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา ดู เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาทั้งหมด
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 102 ครั้ง]
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 204 ครั้ง]
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 221 ครั้ง]
 • << กำหนดการแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (คลิ๊กดูรายละเอียด)[อ่าน : 375 ครั้ง]
 • << รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 35 ครั้ง]
ประมวลผล ดู ประมวลผลทั้งหมด
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 20 ครั้ง]
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 30 ครั้ง]
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 58 ครั้ง]
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 146 ครั้ง]
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 198 ครั้ง]
เอกสารการศึกษา ดู เอกสารการศึกษาทั้งหมด
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 1/63 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 129 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 3/62 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 228 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/62 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 410 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 1/62 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 510 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 3/61 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 375 ครั้ง]
ทะเบียนและสถิติ ดู ทะเบียนและสถิติทั้งหมด
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพฯ เนื่องจากผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/63 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 40 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/63 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 147 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/63 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 147 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพฯ เนื่องจากผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/62 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 217 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/62 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 43 ครั้ง]
คำสั่ง/ประกาศ ดู คำสั่ง/ประกาศทั้งหมด
 • คำสั่งที่ 049/64 แต่งตั้งกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี2564 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 3 ครั้ง]
 • คำสั่ง 039/2564 เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม ภาคนอกเวลาราชการ ปี2564 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 9 ครั้ง]
 • คำสั่ง 038/2564 เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม ภาคสมทบ ปี 2564 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 7 ครั้ง]
 • คำสั่ง 034/2564 เรื่อง คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเทดโนโลยีสังคม ภาคปกติ ปี 2564 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 4 ครั้ง]
 • คำสั่ง 032/2564 คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ปี2564 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 5 ครั้ง]
 • คำสั่ง 046/2564 แต่งตั้งกรรมการจัดตารางเรียน-ตารางสอน ปี64 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 12 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมการลงทะเบียนและการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ ปี 2562 [อ่าน : 1011 ครั้ง]