ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
แผนการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563

แผนการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพื่อประกอบการลงทะเบียนเรียน) [อ่าน : 461 ครั้ง]

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ดู รับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งหมด
แนวทางการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุต...

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 94 ครั้ง]

แนวทางการศึกษา คณะเทคโนโลยีสัง...

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 83 ครั้ง]

ปฏิทินกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ ป...

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปี2563 [อ่าน : 771 ครั้ง]

แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 981 ครั้ง]

แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ...

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 1278 ครั้ง]

ข่าวสารสำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษ ดู ข่าวสารสำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษทั้งหมด
 • นักศึกษา ประเภทโควตาพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียน 2/62 กรุณาปฏิบัติดังนี้นะคะ ดูวิธีการปฏิบัติก่อนการลงทะเบียนเรียน[อ่าน : 620 ครั้ง]
เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา ดู เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาทั้งหมด
 • << กำหนดการแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด)[อ่าน : 28 ครั้ง]
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 174 ครั้ง]
 • << กำหนดการแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (คลิ๊กดูรายละเอียด)[อ่าน : 159 ครั้ง]
 • << ลงทะเบียนกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (คลิ๊กดูรายละเอียด)[อ่าน : 149 ครั้ง]
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 192 ครั้ง]
ประมวลผล ดู ประมวลผลทั้งหมด
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (คลิ๊ก)[อ่าน : 31 ครั้ง]
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 120 ครั้ง]
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 203 ครั้ง]
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 227 ครั้ง]
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 437 ครั้ง]
เอกสารการศึกษา ดู เอกสารการศึกษาทั้งหมด
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/62 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 156 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 1/62 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 384 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 3/61 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 265 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/61 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 287 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 1/61 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 666 ครั้ง]
ทะเบียนและสถิติ ดู ทะเบียนและสถิติทั้งหมด
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 22 ครั้ง]
 • << จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (คลิ๊ก)[อ่าน : 45 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษา... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 129 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษา... (ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊ก)[อ่าน : 152 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา(เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาที่ 1... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 210 ครั้ง]
คำสั่ง/ประกาศ ดู คำสั่ง/ประกาศทั้งหมด
 • คำสั่งที่ 1/0/2563 แต่งตั้งกรรมการมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี2563 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 8 ครั้ง]
 • คำสั่ง 200/2563 แต่งตั้งกรรมการงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามทร.ตะวันออก คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 3 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 167/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาโควตาพิเศษ ปี2563 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 38 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 150/2563 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานภาคสมทบ ปีการศึกษา 2563 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 60 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 115/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษใหม่ ปี2563 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 85 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 153/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษา รับรอบพิเศษ 5-1 ถึง 5-4 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 81 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมการลงทะเบียนและการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ ปี 2562 [อ่าน : 722 ครั้ง]

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ...

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ และแบบตอบรับเข้าแข่งขัน ที่นี่ [อ่าน : 1084 ครั้ง]