ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
รายวิชาเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ)

เพื่อประกอบการลงทะเบียนเรียน >> คลิกที่นี่ [อ่าน : 132 ครั้ง]

รายวิชาเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ภาคพิเศษฯ - ภาคสมทบ)

เพื่อประกอบการลงทะเบียนเรียน >> คลิกที่นี่ [อ่าน : 113 ครั้ง]

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ดู รับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งหมด
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีกา...

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 6 ครั้ง]

รับรอบ 5 ปวช. ปวส. ม.6 รอบสุด...

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 28 ครั้ง]

ปฏิทินการศึกษา 2564

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด [อ่าน : 91 ครั้ง]

TCAS'64 รอบ 4 Direct Admission...

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 63 ครั้ง]

รับสมัคร'64 รอบ 4 ปวช.ปวส.

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 439 ครั้ง]

TCAS'64 รอบ 3 Admission (รับตร...

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 72 ครั้ง]

รับสมัคร'64 รอบ 3 ปวช., ปวส.

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 358 ครั้ง]

TCAS'64 รอบ 2 Quota (โควตา)

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 448 ครั้ง]

รับสมัคร'64 รอบ2 ปวช./ปวส.

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 777 ครั้ง]

TCAS'64 รอบที่ 1 Portfolio (แฟ...

คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่ [อ่าน : 2624 ครั้ง]

ข่าวสารสำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษ ดู ข่าวสารสำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษทั้งหมด
 • นักศึกษา ประเภทโควตาพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียน 1/64 กรุณาปฏิบัติดังนี้นะคะ ดูวิธีการปฏิบัติก่อนการลงทะเบียนเรียน[อ่าน : 763 ครั้ง]
เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา ดู เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาทั้งหมด
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 55 ครั้ง]
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 174 ครั้ง]
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 206 ครั้ง]
 • << กำหนดการแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กดูรายละเอียด)[อ่าน : 123 ครั้ง]
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 280 ครั้ง]
ประมวลผล ดู ประมวลผลทั้งหมด
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 20 ครั้ง]
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 53 ครั้ง]
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 138 ครั้ง]
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 187 ครั้ง]
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 264 ครั้ง]
เอกสารการศึกษา ดู เอกสารการศึกษาทั้งหมด
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 1/63 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 98 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 3/62 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 219 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/62 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 385 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 1/62 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 500 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 3/61 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 363 ครั้ง]
ทะเบียนและสถิติ ดู ทะเบียนและสถิติทั้งหมด
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพฯ เนื่องจากผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/63 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 31 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/63 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 135 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/63 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 134 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพฯ เนื่องจากผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/62 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 209 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/62 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 34 ครั้ง]
คำสั่ง/ประกาศ ดู คำสั่ง/ประกาศทั้งหมด
 • คำสั่ง 046/2564 แต่งตั้งกรรมการจัดตารางเรียน-ตารางสอน ปี64 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 6 ครั้ง]
 • คำสั่ง 045/64 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ปี64 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 9 ครั้ง]
 • คำสั่ง 040.1/64แต่งตั้งคณะกรรมการผ้าป่าต้านภัยโควิด (26พค.64) ช่วยจัดสถานที่ 25พค.64 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 17 ครั้ง]
 • คำสั่ง 035.3/2564 เรื่อง โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันคิชฌกูฏเกมส์ ปี64 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 19 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 034/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้อาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 42 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 025/2564 แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบ ปี2563 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 39 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมการลงทะเบียนและการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ ปี 2562 [อ่าน : 984 ครั้ง]