ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
หลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะและการ...

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ -- ขยายเวลาส่งแบบตอบรับ ถึงวันที่ 10 กพ.66 [อ่าน : 320 ครั้ง]

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ดู รับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งหมด
รับสมัคร TCAS'66 รอบ 2 Quota (...

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 30 ครั้ง]

รับสมัครปี 66 รอบที่ 2 ปวช./ปว...

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 84 ครั้ง]

รับสมัครปี 66 รอบที่ 1 ปวช./ปว...

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 311 ครั้ง]

รับสมัคร TCAS'66 รอบ 1 Portfol...

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 142 ครั้ง]

รับสมัครปี 66 รอบโควตา ปวช./ปว...

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 228 ครั้ง]

ลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/ถอน รายวิ...

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 778 ครั้ง]

แนวทางการศึกษา

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 795 ครั้ง]

แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 1624 ครั้ง]

แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ...

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 2462 ครั้ง]

ข่าวสารสำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษ ดู ข่าวสารสำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษทั้งหมด
 • นักศึกษา ประเภทโควตาพิเศษ กรุณาปฏิบัติดังนี้นะคะ ดูวิธีการปฏิบัติก่อนการลงทะเบียนเรียน[อ่าน : 1077 ครั้ง]
เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา ดู เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาทั้งหมด
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 21 ครั้ง]
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 112 ครั้ง]
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 343 ครั้ง]
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 488 ครั้ง]
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 447 ครั้ง]
ประมวลผล ดู ประมวลผลทั้งหมด
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 18 ครั้ง]
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 9 ครั้ง]
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 132 ครั้ง]
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 186 ครั้ง]
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 241 ครั้ง]
เอกสารการศึกษา ดู เอกสารการศึกษาทั้งหมด
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 3/64 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 73 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/64 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 124 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 1/64 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 510 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 3/63 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 108 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/63 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 142 ครั้ง]
ทะเบียนและสถิติ ดู ทะเบียนและสถิติทั้งหมด
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/64 (เพิ่มเต... (ตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 58 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพฯ เนื่องจากผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/64 (เพิ่... (ตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 61 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/65 (ตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 66 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/65 (ตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 78 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/65 (ตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 71 ครั้ง]
คำสั่ง/ประกาศ ดู คำสั่ง/ประกาศทั้งหมด
 • คำสั่งที่ 95/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีการพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36/2564 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 5 ครั้ง]
 • 1832/2565 คำสั่งคณะกรรมการจัดตารางเรียน-ตารางสอน-ตารางสอบ ปี 2565 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 13 ครั้ง]
 • 1549/2565 คำสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ KM (กับสำนักงานประกันคุณภาพ ) ปี65 คลื๊กที่นี่[อ่าน : 36 ครั้ง]
 • 1660 /2565 คำสั่งคณะกรรมการจัดงานรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 21 ปี66 คลื๊กที่นี่[อ่าน : 44 ครั้ง]
 • คำสั่ง 1165-2565 คณะกรรมการติดตามผลการเรียนนักศึกษาประเภทโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2565 คลื๊กที่นี่[อ่าน : 49 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 1348/2565 คณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปี2566 คลื๊กที่นี่[อ่าน : 54 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด