ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
รายวิชาเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ)

เพื่อประกอบการลงทะเบียนเรียน >> คลิกที่นี่ [อ่าน : 219 ครั้ง]

รายวิชาเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ภาคพิเศษฯ - ภาคสมทบ)

เพื่อประกอบการลงทะเบียนเรียน >> คลิกที่นี่ [อ่าน : 184 ครั้ง]

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ดู รับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งหมด
รับสมัครปี65 รอบโควตา ปวช.ปวส.

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 232 ครั้ง]

รับสมัครประจำปีการศึกษา 2/2564

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 89 ครั้ง]

ลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/ถอน รายวิ...

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 165 ครั้ง]

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีกา...

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 88 ครั้ง]

ปฏิทินการศึกษา 2564

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด [อ่าน : 152 ครั้ง]

แนวทางการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุต...

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 463 ครั้ง]

แนวทางการศึกษา คณะเทคโนโลยีสัง...

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 407 ครั้ง]

แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 1226 ครั้ง]

แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ...

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 1791 ครั้ง]

ข่าวสารสำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษ ดู ข่าวสารสำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษทั้งหมด
 • นักศึกษา ประเภทโควตาพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียน 1/64 กรุณาปฏิบัติดังนี้นะคะ ดูวิธีการปฏิบัติก่อนการลงทะเบียนเรียน[อ่าน : 817 ครั้ง]
เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา ดู เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาทั้งหมด
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 181 ครั้ง]
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 249 ครั้ง]
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 245 ครั้ง]
 • << กำหนดการแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (คลิ๊กดูรายละเอียด)[อ่าน : 434 ครั้ง]
 • << รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 58 ครั้ง]
ประมวลผล ดู ประมวลผลทั้งหมด
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 43 ครั้ง]
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 45 ครั้ง]
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 84 ครั้ง]
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 162 ครั้ง]
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 217 ครั้ง]
เอกสารการศึกษา ดู เอกสารการศึกษาทั้งหมด
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 1/63 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 183 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 3/62 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 269 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/62 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 464 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 1/62 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 551 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 3/61 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 407 ครั้ง]
ทะเบียนและสถิติ ดู ทะเบียนและสถิติทั้งหมด
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/64 (ตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 28 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/64 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 35 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพฯ เนื่องจากผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/63 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 65 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/63 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 188 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/63 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 181 ครั้ง]
คำสั่ง/ประกาศ ดู คำสั่ง/ประกาศทั้งหมด
 • คำสั่งที่ 063.1/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคการศึกษาที่2/2564 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 13 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 048/2564 แต่งตั่งกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ประชุมราชมงคลตะวันออก (4ชั้น) - ผศ.นฤศันส์ /หัวหน้า... คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 15 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 062-2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบกลางภาค1-64 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 31 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 049/64 แต่งตั้งกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี2564 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 23 ครั้ง]
 • คำสั่ง 039/2564 เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม ภาคนอกเวลาราชการ ปี2564 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 33 ครั้ง]
 • คำสั่ง 038/2564 เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม ภาคสมทบ ปี 2564 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 33 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมการลงทะเบียนและการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ ปี 2562 [อ่าน : 1100 ครั้ง]