ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
รายวิชาเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ)

เพื่อประกอบการลงทะเบียนเรียน >> คลิกที่นี่ [อ่าน : 478 ครั้ง]

รายวิชาเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ภาคพิเศษฯ - ภาคสมทบ)

เพื่อประกอบการลงทะเบียนเรียน >> คลิกที่นี่ [อ่าน : 373 ครั้ง]

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ดู รับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งหมด
รับสมัคร'65 รอบที่ 5 ผู้สมัคร...

อ่านรรายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 48 ครั้ง]

รับสมัคร TCAS'65 รอบ 4 Direct...

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 104 ครั้ง]

รับสมัครปี 65 รอบที่ 4 ปวช.ปวส...

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 265 ครั้ง]

รับสมัคร TCAS'65 รอบ3 Admissio...

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 106 ครั้ง]

รับสมัครปี65 รอบที่ 3 ปวช.ปวส.

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 347 ครั้ง]

รับสมัคร TCAS'65 รอบ2 Quota (โ...

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 256 ครั้ง]

รับสมัครปี65 รอบที่ 2 ปวช.ปวส.

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 414 ครั้ง]

รับสมัครปี65 รอบที่ 1 ปวช.ปวส.

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 322 ครั้ง]

รับสมัคร TCAS'65 รอบ1 Portfoli...

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 566 ครั้ง]

รับสมัครปี65 รอบโควตา ปวช.ปวส.

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 824 ครั้ง]

ข่าวสารสำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษ ดู ข่าวสารสำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษทั้งหมด
 • นักศึกษา ประเภทโควตาพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียน 1/64 กรุณาปฏิบัติดังนี้นะคะ ดูวิธีการปฏิบัติก่อนการลงทะเบียนเรียน[อ่าน : 942 ครั้ง]
เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา ดู เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาทั้งหมด
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 140 ครั้ง]
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 287 ครั้ง]
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 292 ครั้ง]
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 360 ครั้ง]
 • << รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 431 ครั้ง]
ประมวลผล ดู ประมวลผลทั้งหมด
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 40 ครั้ง]
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 107 ครั้ง]
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 148 ครั้ง]
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 133 ครั้ง]
 • << ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กตรวจสอบ)[อ่าน : 168 ครั้ง]
เอกสารการศึกษา ดู เอกสารการศึกษาทั้งหมด
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/64 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 10 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 1/64 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 312 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 3/63 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 20 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/63 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 24 ครั้ง]
 • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 1/63 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 354 ครั้ง]
ทะเบียนและสถิติ ดู ทะเบียนและสถิติทั้งหมด
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพฯ เนื่องจากผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/64 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 48 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/64 (ตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 92 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/64 (ตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 148 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/64 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 129 ครั้ง]
 • ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพฯ เนื่องจากผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/63 (คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ)[อ่าน : 178 ครั้ง]
คำสั่ง/ประกาศ ดู คำสั่ง/ประกาศทั้งหมด
 • คำสั่ง 1241/2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน คลื๊กที่นี่[อ่าน : 0 ครั้ง]
 • คำสั่ง 1238/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน มทร.ตะวันออก คลื๊กที่นี่[อ่าน : 9 ครั้ง]
 • คำสั่ง 356/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี คลื๊กที่นี่[อ่าน : 11 ครั้ง]
 • คำสั่ง 118/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับเงินค่าธรรมเนียม คลื๊กที่นี่[อ่าน : 10 ครั้ง]
 • คำสั่ง 117/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับเงิน คลื๊กที่นี่[อ่าน : 3 ครั้ง]
 • คำสั่ง 319/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ปี65 KM คลื๊กที่นี่[อ่าน : 21 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
แข่งขันทักษะรักษ์เหลืองจันท์ ค...

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 149 ครั้ง]