ประเภท : กิจกรรมนักศึกษา
  • ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในงาน การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 14 เชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา[อ่าน : 101 ครั้ง]
  • ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 เชิญชวนนักศึกษา[อ่าน : 103 ครั้ง]
  • การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา[อ่าน : 168 ครั้ง]
  • โครงการกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง เพื่อพัฒนาการศึกษาเยาวชน เชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเขียนเรียงความ คัดลายมือ ตอบปัญหาธรรมะ ชิงทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร[อ่าน : 234 ครั้ง]
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560[อ่าน : 239 ครั้ง]
  • แบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันโลหิต วันที่ 25 เม.ย. 2561 แบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันโลหิต โครงการ ราชมงคลจันท์ ร่วมใจจิตอาสาปีที่ 2[อ่าน : 272 ครั้ง]
  • เชิญชวนนักศึกษาที่มีจิตอาสาช่วยงาน ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นัดพร้อมกัน ณ ห้องงานพ... แต่งกายชุดพร้อมปฏิบัติงาน (เก็บเป็นช่วงโมงจิตอาสาได้)[อ่าน : 268 ครั้ง]
  • Young Financial Star Competition 2018 ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาโท ในทุกคณะ ทุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 25 ปี หากคุณมีความรู้ มุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมก้าวสู่เส้นทางของนักวางแผนการเงินและการลงท...[อ่าน : 191 ครั้ง]