ประเภท : บริการและสวัสดิการนักศึกษา
  • คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต[อ่าน : 136 ครั้ง]
  • ลุ้นรับทุนการศึกษา ในโครงการ Luck draw บริษ้ท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด[อ่าน : 157 ครั้ง]
  • ประชาสัมพันธ์ การขอยารักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น สามารถขอรับยา+เวชภัณฑ์ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้จากสถานที่ให้บริการ ดังนี้....[อ่าน : 118 ครั้ง]
  • คู่มือโรคไข้เลือดออก คู่มือโรคไข้เลือดออก[อ่าน : 127 ครั้ง]
  • ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาสมาคมชาวจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 ทุนสมาคมชาวจันทบุรี[อ่าน : 305 ครั้ง]
  • งานประกันอุบัติเหตุ ข้อมูลการประกันอุบัติเหตุ[อ่าน : 245 ครั้ง]
  • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ขั้นตอนการปฐมพยาบาลเมื่อพบเหตุ โทร. 1669[อ่าน : 161 ครั้ง]