» ไลน์กลุ่ม กยศ. กรอ.

นักศึกษา เลือกเข้ากลุ่มใด กลุ่มหนึ่งนะคะ

กลุ่มที่2