แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ดู แนะแนวการศึกษาและอาชีพทั้งหมด
 • ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง จ.จันทบุรี - วุฒิปริญญาตรี ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563[อ่าน : 72 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครงาน ศูนย์ฟอร์ดจันทบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563[อ่าน : 76 ครั้ง]
 • รับสมัครไรเดอร์ พนักงานส่งอาหาร ฟู๊ดแพนด้า สาขาจันทบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563[อ่าน : 66 ครั้ง]
บริการและสวัสดิการนักศึกษา ดู บริการและสวัสดิการนักศึกษาทั้งหมด
 • ขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563[อ่าน : 30 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาพิการที่มีความประสงค์ ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับคนพิการ ในระดับอุดมศึก... ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 17 สิงหาคม 2563[อ่าน : 35 ครั้ง]
 • ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ใช้บริการวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ณ ห้องงานพัฒนานักศึกษา เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์[อ่าน : 138 ครั้ง]
กิจกรรมนักศึกษา ดู กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
 • รับสมัครนักศึกษาสมัครเข้าเป็นครอบครัวกับเรา "ชมรมเปตองราชมงคลจันทบุรี" [อ่าน : 4 ครั้ง]
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคถัณฑ์ ขอเชิญผู้มีใจรักธรรมชาติ ร่วมส่งภาพถ่า... ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563[อ่าน : 4 ครั้ง]
 • ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง งดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 65 ครั้ง]
กีฬาและนันทนาการ ดู กีฬาและนันทนาการทั้งหมด
 • ผลการแข่งขันกีฬาราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 5 (เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล และเปตอง ) [อ่าน : 109 ครั้ง]
 • สายการแข่งขัน และตารางการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาราชมงคลรักษ์รักเหลืองจันท์ ครั้งที่ 5 [อ่าน : 142 ครั้ง]
 • สายการแข่งขัน และตารางการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาราชมงคลรักษ์รักเหลืองจันท์ ครั้งที่ 5 [อ่าน : 129 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปร...

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563 [อ่าน : 37 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมและสืบสานศิลปวั...

โครงการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 19 วันที่ 7-1... [อ่าน : 151 ครั้ง]

โครงการปันน้ำใจให้น้อง วันเด็ก...

โครงการปันน้ำใจให้น้อง วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 วันที่ 11 มกราคม 2563 [อ่าน : 166 ครั้ง]

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพ...

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" [อ่าน : 303 ครั้ง]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปร...

กิจกรรมที่ 2 : เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ วันที่ 31 ก.ค.62 [อ่าน : 516 ครั้ง]

กิจกรรม กยศ. จิตอาสาบริจาคโลหิ...

กิจกรรม กยศ. จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ (หนึ่งคนให้ หลายคนรับ) ครั้งที่ 4 วันที่ 1 ส.ค.62 [อ่าน : 218 ครั้ง]

พิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาอำ...

พิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาอำเภอเขาคิชฌกูฏเกมส์ ครั้งที่ 22 วันที่ 28 ก.ค.62 [อ่าน : 233 ครั้ง]

โครงการ 15 กันยายน “ราชมงคลน้อ...

โครงการ 15 กันยายน “ราชมงคลน้อมเกล้าฯ” วันที่ 11 ก.ย.62 [อ่าน : 212 ครั้ง]

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ดู กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)ทั้งหมด
 • แจ้งการตรวจสอบรายชื่อการโอนเงินค่าครองชีพ สำหรับผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ภาคเรียนที่ 1/2563 กยศ.,กรอ.[อ่าน : 183 ครั้ง]
 • หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามผู้ค้ำประกันในสัญญา กยศ.ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะผู้กู้ รายเก่าย้ายฯและรายใ... กยศ.,กรอ.[อ่าน : 15 ครั้ง]
 • กำหนดส่งเอกสารเพิ่มเติม เฉพาะผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ภาคเรียนที่1/2563 กยศ.,กรอ.[อ่าน : 329 ครั้ง]
 • กำหนดวันส่งเอกสารประกอบการกู้ ภาคเรียนที่1/2563 (เฉพาะผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายใหม่) กยศ.,กรอ.[อ่าน : 528 ครั้ง]
 • กำหนดการกู้ กยศ.,กรอ. รายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 กยศ.,กรอ.[อ่าน : 114 ครั้ง]
 • การโอนเงินค่าครองชีพ ปีการศึกษา 2563 กยศ.,กรอ.[อ่าน : 68 ครั้ง]
 • กำหนดการกู้ กยศ.,กรอ. รายเก่าเลื่อนชั้นปี ภาคเรียนที่ 1/2563 กยศ.,กรอ.[อ่าน : 147 ครั้ง]
 • เอกสาร กยศ.,กรอ.ที่ต้องเตรียมมาจากบ้าน (ผู้กู้รายเก่าย้ายสาถนศึกษา และรายใหม่) ปีการศึกษา 2563 กยศ.,กรอ.[อ่าน : 275 ครั้ง]
 • แจ้งความประสงค์ยื่นกู้ กยศ.กรอ.ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะรายเก่าเลื่อนชั้นปี) กยศ.,กรอ.[อ่าน : 96 ครั้ง]
ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ดู ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า)ทั้งหมด

[อ่าน : 258 ครั้ง]

งานพยาบาล ดู งานพยาบาลทั้งหมด
ขั้นตอนการทำแอลกอฮอลล์แบบสเปรย...

[อ่าน : 87 ครั้ง]

งานไปรษณีย์ (นักศึกษา) ดู งานไปรษณีย์ (นักศึกษา)ทั้งหมด
ไปรษณีย์นักศึกษา

วันที่ 2 มี.ค.63 [อ่าน : 138 ครั้ง]

บริการศิษย์เก่าฯ ดู บริการศิษย์เก่าฯทั้งหมด
การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ วิชาเ...

การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ วิชาเทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑ์ (Lab) [อ่าน : 178 ครั้ง]

"น้ำทุเรียนพร้อมดื่ม" ผลงานวิจ...

"น้ำทุเรียนพร้อมดื่ม" ผลงานวิจัยที่ราชมงคลจันทบุรี ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน [อ่าน : 132 ครั้ง]

บทความที่น่าสนใจ ดู บทความที่น่าสนใจทั้งหมด
อดีตกุ๊กทำอาหารเพาะ ‘ปลาหางนกย...

อดีตกุ๊กทำอาหารเพาะ ‘ปลาหางนกยูง’ ส่งออกรายได้เฉียดครึ่งล้านต่อเดือน [อ่าน : 2020 ครั้ง]

อดีต รปภ.แบงค์ทำ ‘โมเดลสเกล’ ส...

อดีต รปภ.แบงค์ทำ ‘โมเดลสเกล’ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเดือนละ 7 หมื่น [อ่าน : 885 ครั้ง]