แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ดู แนะแนวการศึกษาและอาชีพทั้งหมด
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง เชิญชวนนนักศึกษา[อ่าน : 373 ครั้ง]
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ขอความอนุเคราะห์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธืโครงการ Singha Biz Course ปีที่ 11[อ่าน : 171 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครงาน จำนวนหลายอัตรา เพื่อเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและศิษย์เก่าสถาบัน บริษัท แฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด ดูรายละเอียด[อ่าน : 282 ครั้ง]
บริการและสวัสดิการนักศึกษา ดู บริการและสวัสดิการนักศึกษาทั้งหมด
 • คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต[อ่าน : 175 ครั้ง]
 • ลุ้นรับทุนการศึกษา ในโครงการ Luck draw บริษ้ท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด[อ่าน : 203 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ การขอยารักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น สามารถขอรับยา+เวชภัณฑ์ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้จากสถานที่ให้บริการ ดังนี้....[อ่าน : 161 ครั้ง]
กิจกรรมนักศึกษา ดู กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
 • ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในงาน การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 14 เชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา[อ่าน : 141 ครั้ง]
 • ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 เชิญชวนนักศึกษา[อ่าน : 136 ครั้ง]
 • การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา[อ่าน : 202 ครั้ง]
กีฬาและนันทนาการ ดู กีฬาและนันทนาการทั้งหมด
 • เชิญชวนเต้นแอโรบิคแดนซ์ เวลา 17.30 น. - 18.30 น. [อ่าน : 77 ครั้ง]
 • ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์โอเพ่น ครั้งที่ 4 Download ใบสมัคร ส่งใบสมัครก่อน 31 มกราคม 2562 [อ่าน : 259 ครั้ง]
 • โครงการ"Run น้ำใจ 1 บาท เพื่อผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต"และพัฒนาโรงพยาบาล โครงการ"Run น้ำใจ 1 บาท เพื่อผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต"และพัฒนาโรงพยาบาล[อ่าน : 175 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปร...

กิจกรรมที่ 2 : เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ วันที่ 31 ก.ค.62 [อ่าน : 64 ครั้ง]

กิจกรรม กยศ. จิตอาสาบริจาคโลหิ...

กิจกรรม กยศ. จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ (หนึ่งคนให้ หลายคนรับ) ครั้งที่ 4 วันที่ 1 ส.ค.62 [อ่าน : 39 ครั้ง]

พิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาอำ...

พิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาอำเภอเขาคิชฌกูฏเกมส์ ครั้งที่ 22 วันที่ 28 ก.ค.62 [อ่าน : 40 ครั้ง]

โครงการ 15 กันยายน “ราชมงคลน้อ...

โครงการ 15 กันยายน “ราชมงคลน้อมเกล้าฯ” วันที่ 11 ก.ย.62 [อ่าน : 37 ครั้ง]

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร...

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2562 [อ่าน : 77 ครั้ง]

โครงการไหว้ครู วิทยาเขตจันทบุร...

โครงการไหว้ครู วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 [อ่าน : 187 ครั้ง]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปร...

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 [อ่าน : 240 ครั้ง]

ประชุมนักศึกษาผู้กู้ กยศ.,กรอ....

ประชุมนักศึกษาผู้กู้ กยศ.,กรอ. การเตรียมกู้ยืม ปีการศึกษา 2562 (รายเก่าเลื่อนชั้นปี) วันที่ 24 เม.ย.... [อ่าน : 127 ครั้ง]

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ดู กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)ทั้งหมด
 • แนวทางการกู้ กยศ.,กรอ. ต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2/2562 กยศ.,กรอ.[อ่าน : 49 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต กยศ.,กรอ.[อ่าน : 6 ครั้ง]
 • กำหนดการ กยศ. ,กรอ.ภาคเรียนที่ 2/2562 กยศ.,กรอ.[อ่าน : 56 ครั้ง]
 • ตรวจสอบรายชื่อ โอนเงินค่าครองชีพ กยศ.,กรอ.1/2562(รายเก่าเลื่อนชั้นปี,รายเก่าย้ายฯ,รายใหม่) กยศ[อ่าน : 416 ครั้ง]
 • แจ้งนักศึกษาผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ. รายเก่าเลื่อนชั้นปี ที่ไม่ได้ออกสหกิจ/ฝ... กยศ[อ่าน : 110 ครั้ง]
 • แจ้งสาขาวิชาที่กู้ กรอ.ได้ ปีการศึกษา 2562 (รายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายใหม่) กรอ.[อ่าน : 119 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ กยศ.รายเก่าเลื่อนชั้นปี รอบวันที่ 3/6/62 กยศ[อ่าน : 244 ครั้ง]
 • อนุโลม ให้รายเก่าย้ายฯ และรายใหม่ ส่งเอกสารไม่ครบ ได้ กยศ[อ่าน : 75 ครั้ง]
 • โปรแกรมคำนวนตารางผ่อนชำระหนี้ กยศ[อ่าน : 81 ครั้ง]
ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ดู ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า)ทั้งหมด

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา สมัครตั้งแต่วันนี้ – 29 ต.ค.62 [อ่าน : 194 ครั้ง]

งานพยาบาล ดู งานพยาบาลทั้งหมด

[อ่าน : 4 ครั้ง]

งานไปรษณีย์ (นักศึกษา) ดู งานไปรษณีย์ (นักศึกษา)ทั้งหมด
ไปรษณีย์นักศึกษา

วันที่ 15 ก.ค.62 [อ่าน : 42 ครั้ง]

บริการศิษย์เก่าฯ ดู บริการศิษย์เก่าฯทั้งหมด
การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ วิชาเ...

การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ วิชาเทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑ์ (Lab) [อ่าน : 4 ครั้ง]

"น้ำทุเรียนพร้อมดื่ม" ผลงานวิจ...

"น้ำทุเรียนพร้อมดื่ม" ผลงานวิจัยที่ราชมงคลจันทบุรี ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน [อ่าน : 7 ครั้ง]

บทความที่น่าสนใจ ดู บทความที่น่าสนใจทั้งหมด
อดีตกุ๊กทำอาหารเพาะ ‘ปลาหางนกย...

อดีตกุ๊กทำอาหารเพาะ ‘ปลาหางนกยูง’ ส่งออกรายได้เฉียดครึ่งล้านต่อเดือน [อ่าน : 1113 ครั้ง]

อดีต รปภ.แบงค์ทำ ‘โมเดลสเกล’ ส...

อดีต รปภ.แบงค์ทำ ‘โมเดลสเกล’ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเดือนละ 7 หมื่น [อ่าน : 497 ครั้ง]