แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ดู แนะแนวการศึกษาและอาชีพทั้งหมด
 • นักศึกษาที่สนใจหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียน หรือ ช่วงว่างจากการเรียน สามารถลงทะเบียนได้ที่ห้องงานพัฒนานักศึกษา[อ่าน : 55 ครั้ง]
 • รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาช่วยงานเวทีการแสดงงาน "ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 19" สามารถลงชื่อได้ที่ห้องงานพัฒนานักศึกษา[อ่าน : 139 ครั้ง]
 • รับสมัครนักศึกษาที่ต้องการหารายได้พิเศษ ค่าจ้างชั่วโมงละ 35 บ. ปฎิบัติงาน ณ อาคารแปรรูปน้ำผลไม้ สาขาโทโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์[อ่าน : 457 ครั้ง]
บริการและสวัสดิการนักศึกษา ดู บริการและสวัสดิการนักศึกษาทั้งหมด
 • ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ใช้บริการวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ณ ห้องงานพัฒนานักศึกษา เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์[อ่าน : 33 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประกันอุบัติเหตุและข้อควรรู้การใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 41 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ ขอรับยารักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น [อ่าน : 41 ครั้ง]
กิจกรรมนักศึกษา ดู กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
 • เชิญชวนเยาวชนสมัครลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประ... เปิดรับลงทะเบียนวันที่ 20 พ.ย. - 30 ธ.ค. 62[อ่าน : 44 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในงาน การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 14 เชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา[อ่าน : 201 ครั้ง]
 • ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 เชิญชวนนักศึกษา[อ่าน : 189 ครั้ง]
กีฬาและนันทนาการ ดู กีฬาและนันทนาการทั้งหมด
 • ผลการแข่งขันกีฬาราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 5 (เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล และเปตอง ) [อ่าน : 12 ครั้ง]
 • สายการแข่งขัน และตารางการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาราชมงคลรักษ์รักเหลืองจันท์ ครั้งที่ 5 [อ่าน : 30 ครั้ง]
 • สายการแข่งขัน และตารางการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาราชมงคลรักษ์รักเหลืองจันท์ ครั้งที่ 5 [อ่าน : 11 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการปันน้ำใจให้น้อง วันเด็ก...

โครงการปันน้ำใจให้น้อง วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 วันที่ 11 มกราคม 2563 [อ่าน : 42 ครั้ง]

ดาวน์โหลดรายชื่อเข้าร่วมกิจกรร...

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" [อ่าน : 124 ครั้ง]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปร...

กิจกรรมที่ 2 : เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ วันที่ 31 ก.ค.62 [อ่าน : 204 ครั้ง]

กิจกรรม กยศ. จิตอาสาบริจาคโลหิ...

กิจกรรม กยศ. จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ (หนึ่งคนให้ หลายคนรับ) ครั้งที่ 4 วันที่ 1 ส.ค.62 [อ่าน : 82 ครั้ง]

พิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาอำ...

พิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาอำเภอเขาคิชฌกูฏเกมส์ ครั้งที่ 22 วันที่ 28 ก.ค.62 [อ่าน : 96 ครั้ง]

โครงการ 15 กันยายน “ราชมงคลน้อ...

โครงการ 15 กันยายน “ราชมงคลน้อมเกล้าฯ” วันที่ 11 ก.ย.62 [อ่าน : 109 ครั้ง]

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร...

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2562 [อ่าน : 228 ครั้ง]

โครงการไหว้ครู วิทยาเขตจันทบุร...

โครงการไหว้ครู วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 [อ่าน : 310 ครั้ง]

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ดู กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)ทั้งหมด
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้กู้ กยศ. กรอ. รับเงินค่าครองชีพ ภาคเรียนที่2/2562 Update วันที 07/01/2563 กยศ.,กรอ.[อ่าน : 128 ครั้ง]
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้กู้ กยศ. กรอ. รับเงินค่าครองชีพ ภาคเรียนที่2/2562 กยศ.,กรอ.[อ่าน : 534 ครั้ง]
 • แจ้งผู้กู้ กยศ.,กรอ. แก้ปัญหากรณีปริ้นใบลงทะเบียนเรียน2/62 ส่งไม่ได้ กยศ.,กรอ.[อ่าน : 195 ครั้ง]
 • แนวทางการกู้ กยศ.,กรอ. ต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2/2562 กยศ.,กรอ.[อ่าน : 172 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต กยศ.,กรอ.[อ่าน : 46 ครั้ง]
 • กำหนดการ กยศ. ,กรอ.ภาคเรียนที่ 2/2562 กยศ.,กรอ.[อ่าน : 100 ครั้ง]
 • ตรวจสอบรายชื่อ โอนเงินค่าครองชีพ กยศ.,กรอ.1/2562(รายเก่าเลื่อนชั้นปี,รายเก่าย้ายฯ,รายใหม่) กยศ[อ่าน : 498 ครั้ง]
 • แจ้งนักศึกษาผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ. รายเก่าเลื่อนชั้นปี ที่ไม่ได้ออกสหกิจ/ฝ... กยศ[อ่าน : 166 ครั้ง]
 • แจ้งสาขาวิชาที่กู้ กรอ.ได้ ปีการศึกษา 2562 (รายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายใหม่) กรอ.[อ่าน : 162 ครั้ง]
ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ดู ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า)ทั้งหมด

[อ่าน : 145 ครั้ง]

งานพยาบาล ดู งานพยาบาลทั้งหมด
ขอเชิญชวนนักศึกษาประกวดนวัตกรร...

[อ่าน : 111 ครั้ง]

งานไปรษณีย์ (นักศึกษา) ดู งานไปรษณีย์ (นักศึกษา)ทั้งหมด

[อ่าน : 122 ครั้ง]

บริการศิษย์เก่าฯ ดู บริการศิษย์เก่าฯทั้งหมด
การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ วิชาเ...

การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ วิชาเทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑ์ (Lab) [อ่าน : 51 ครั้ง]

"น้ำทุเรียนพร้อมดื่ม" ผลงานวิจ...

"น้ำทุเรียนพร้อมดื่ม" ผลงานวิจัยที่ราชมงคลจันทบุรี ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน [อ่าน : 34 ครั้ง]

บทความที่น่าสนใจ ดู บทความที่น่าสนใจทั้งหมด
อดีตกุ๊กทำอาหารเพาะ ‘ปลาหางนกย...

อดีตกุ๊กทำอาหารเพาะ ‘ปลาหางนกยูง’ ส่งออกรายได้เฉียดครึ่งล้านต่อเดือน [อ่าน : 1461 ครั้ง]

อดีต รปภ.แบงค์ทำ ‘โมเดลสเกล’ ส...

อดีต รปภ.แบงค์ทำ ‘โมเดลสเกล’ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเดือนละ 7 หมื่น [อ่าน : 623 ครั้ง]