แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ดู แนะแนวการศึกษาและอาชีพทั้งหมด
 • ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2565[อ่าน : 53 ครั้ง]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก[อ่าน : 48 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ[อ่าน : 57 ครั้ง]
บริการและสวัสดิการนักศึกษา ดู บริการและสวัสดิการนักศึกษาทั้งหมด
 • มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2565 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 [อ่าน : 13 ครั้ง]
 • สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล รวม 169 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 ธันวาคม 2564[อ่าน : 55 ครั้ง]
 • โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ก.พ.65[อ่าน : 66 ครั้ง]
กิจกรรมนักศึกษา ดู กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 ก.ค. 64 [อ่าน : 160 ครั้ง]
 • ขอเชิญผู้ที่มีความสามารถเข้าร่วมการ "ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาท... [อ่าน : 128 ครั้ง]
 • กิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ วันที่ 2 ธ.ค. 63 [อ่าน : 187 ครั้ง]
กีฬาและนันทนาการ ดู กีฬาและนันทนาการทั้งหมด
 • ควบคุมอาหาร ลดน้ำหนัก ขยับนิดหน่อย ง่ายๆ ในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 [อ่าน : 113 ครั้ง]
 • คนรักสุขภาพควรรู้ ออกกำลังกายในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 [อ่าน : 181 ครั้ง]
 • แค่ขยับก็เท่ากับการออกกำลังกาย มาเปลี่ยนบ้านให้เป็น Fitness กันเถอะ [อ่าน : 131 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
ดำเนินงานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราช...

ดำเนินงานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 16 – 17 มีนาคม... [อ่าน : 38 ครั้ง]

ดำเนินงานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราช...

ดำเนินงานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์... [อ่าน : 49 ครั้ง]

โครงการแข่งขันกีฬาราชมงคลรักษ์...

โครงการแข่งขันกีฬาราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 6 วันที่ 12 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 [อ่าน : 31 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมและสืบสานศิลปวั...

โครงการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 20 วันที่ 12-... [อ่าน : 42 ครั้ง]

โครงการปันน้ำใจให้น้อง วันเด็ก...

โครงการปันน้ำใจให้น้อง วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 วันที่ 29 มกราคม 2564 [อ่าน : 247 ครั้ง]

โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษี...

โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 วันที่ 22 กันยายน 2563 [อ่าน : 285 ครั้ง]

กิจกรรม กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อช...

กิจกรรม กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 [อ่าน : 675 ครั้ง]

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย ทุกวันพุธของสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 63 ถึงวันที่ 28 ต.ค. 6... [อ่าน : 365 ครั้ง]

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ดู กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)ทั้งหมด
 • ขั้นตอนการเบิกเงินกู้ยืมผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล สำหรับนักศึกษากองทุนเงิน... กยศ.,กรอ.[อ่าน : 134 ครั้ง]
 • ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. กรอ.ในปีการศึกษา 2564 (เฉพาะผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา,ผู้กู้รายใหม่) แก้ไ... กยศ.,กรอ.[อ่าน : 347 ครั้ง]
 • ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. กรอ.ในปีการศึกษา 2564 (เฉพาะผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี) แก้ไขเพิ่มเติมครั้ง... กยศ.,กรอ.[อ่าน : 301 ครั้ง]
 • ตัวอย่างเอกสารแนบในระบบ. กยศ (DSL) "ขั้นตอนการยื่นกู้" ปีการศึกษา 2564 (เฉพาะผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึ... กยศ.,กรอ.[อ่าน : 163 ครั้ง]
 • ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายใหม่ ที่ต้องการกู้ยืมเงิน กยศ. กรอ.ในปีการศึกษ... กยศ.,กรอ.[อ่าน : 392 ครั้ง]
 • ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ที่ต้องการกู้ยืมเงิน กยศ. กรอ.ในปีการศึกษา 2564 กยศ.,กรอ.[อ่าน : 642 ครั้ง]
 • การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ กยศ. DSL ปีการศึกษา 2564 กยศ.,กรอ.[อ่าน : 126 ครั้ง]
 • คู่มือการใช้ระบบ DSL สำหรับผู้กู้ยืมเงิน (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564) กยศ.,กรอ.[อ่าน : 247 ครั้ง]
 • ผู้กู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ติดต่อรับเอกสารการกู้ยืมคืน (เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการกู้... กยศ.,กรอ.[อ่าน : 262 ครั้ง]
ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ดู ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า)ทั้งหมด
โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุง...

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ก.พ.65 [อ่าน : 84 ครั้ง]

งานพยาบาล ดู งานพยาบาลทั้งหมด
Q&A คลายข้อข้องใจ

ที่มา : พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค [อ่าน : 42 ครั้ง]

งานไปรษณีย์ (นักศึกษา) ดู งานไปรษณีย์ (นักศึกษา)ทั้งหมด
ไปรษณีย์นักศึกษา

วันที่ 22 ต.ต.63 [อ่าน : 233 ครั้ง]

บริการศิษย์เก่าฯ ดู บริการศิษย์เก่าฯทั้งหมด
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมั...

สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2565 [อ่าน : 38 ครั้ง]

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับส...

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก [อ่าน : 46 ครั้ง]

บทความที่น่าสนใจ ดู บทความที่น่าสนใจทั้งหมด
อดีตกุ๊กทำอาหารเพาะ ‘ปลาหางนกย...

อดีตกุ๊กทำอาหารเพาะ ‘ปลาหางนกยูง’ ส่งออกรายได้เฉียดครึ่งล้านต่อเดือน [อ่าน : 3468 ครั้ง]

อดีต รปภ.แบงค์ทำ ‘โมเดลสเกล’ ส...

อดีต รปภ.แบงค์ทำ ‘โมเดลสเกล’ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเดือนละ 7 หมื่น [อ่าน : 1587 ครั้ง]