แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ดู แนะแนวการศึกษาและอาชีพทั้งหมด
 • ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2565[อ่าน : 193 ครั้ง]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก[อ่าน : 161 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ[อ่าน : 183 ครั้ง]
บริการและสวัสดิการนักศึกษา ดู บริการและสวัสดิการนักศึกษาทั้งหมด
 • อบจ.นครสวรรค์ ให้ทุนการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี - ปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (ที่กำลังศึกษาอ... ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน พ.ศ.2565[อ่าน : 104 ครั้ง]
 • มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2565 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 [อ่าน : 121 ครั้ง]
 • สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล รวม 169 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 ธันวาคม 2564[อ่าน : 177 ครั้ง]
กิจกรรมนักศึกษา ดู กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 ก.ค. 64 [อ่าน : 315 ครั้ง]
 • ขอเชิญผู้ที่มีความสามารถเข้าร่วมการ "ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาท... [อ่าน : 268 ครั้ง]
 • กิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ วันที่ 2 ธ.ค. 63 [อ่าน : 301 ครั้ง]
กีฬาและนันทนาการ ดู กีฬาและนันทนาการทั้งหมด
 • ควบคุมอาหาร ลดน้ำหนัก ขยับนิดหน่อย ง่ายๆ ในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 [อ่าน : 254 ครั้ง]
 • คนรักสุขภาพควรรู้ ออกกำลังกายในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 [อ่าน : 315 ครั้ง]
 • แค่ขยับก็เท่ากับการออกกำลังกาย มาเปลี่ยนบ้านให้เป็น Fitness กันเถอะ [อ่าน : 270 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา...

โครงการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 [อ่าน : 217 ครั้ง]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปร...

กิจกรรมย่อยที่ 2 : เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ วันที่ 18 สิงหาคม 2565 [อ่าน : 153 ครั้ง]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปร...

กิจกรรมที่ 1 : การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 [อ่าน : 203 ครั้ง]

ดำเนินงานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราช...

ดำเนินงานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 16 – 17 มีนาคม... [อ่าน : 284 ครั้ง]

ดำเนินงานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราช...

ดำเนินงานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์... [อ่าน : 265 ครั้ง]

โครงการแข่งขันกีฬาราชมงคลรักษ์...

โครงการแข่งขันกีฬาราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 6 วันที่ 12 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 [อ่าน : 175 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมและสืบสานศิลปวั...

โครงการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 20 วันที่ 12-... [อ่าน : 221 ครั้ง]

โครงการปันน้ำใจให้น้อง วันเด็ก...

โครงการปันน้ำใจให้น้อง วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 วันที่ 29 มกราคม 2564 [อ่าน : 393 ครั้ง]

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ดู กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)ทั้งหมด
 • แจ้งหลักสูตรที่ไม่สามารถยื่นกู้ กยศ.ในปีการศึกษา 2565 (สำหรับผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายใหม่) [อ่าน : 261 ครั้ง]
 • กำหนดการกู้ กยศ.ผู้กู้รายเก่ายายสถานศึกษา และรายใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2565 กยศ2565[อ่าน : 268 ครั้ง]
 • กำหนดการกู้ กยศ.ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ภาคเรียนที่ 1/2565 [อ่าน : 156 ครั้ง]
 • สำหรับนักศึกษาที่เคยกู้ กยศ.แต่ไม่ประสงค์จะกู้ต่อในปีการศึกษา 2565 กยศ2565[อ่าน : 105 ครั้ง]
 • แจ้งความประสงค์กู้ กยศ.ปีการศึกษา 2565 (เฉพาะผู้กู้รายเก่าย่ายสถานศึกษา และรายใหม่) กยศ2565[อ่าน : 130 ครั้ง]
 • ขั้นตอนการเบิกเงินกู้ยืมผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล สำหรับนักศึกษากองทุนเงิน... กยศ.,กรอ.[อ่าน : 295 ครั้ง]
 • ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. กรอ.ในปีการศึกษา 2564 (เฉพาะผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา,ผู้กู้รายใหม่) แก้ไ... กยศ.,กรอ.[อ่าน : 521 ครั้ง]
 • ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. กรอ.ในปีการศึกษา 2564 (เฉพาะผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี) แก้ไขเพิ่มเติมครั้ง... กยศ.,กรอ.[อ่าน : 465 ครั้ง]
 • ตัวอย่างเอกสารแนบในระบบ. กยศ (DSL) "ขั้นตอนการยื่นกู้" ปีการศึกษา 2564 (เฉพาะผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึ... กยศ.,กรอ.[อ่าน : 301 ครั้ง]
ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ดู ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า)ทั้งหมด
อบจ.นครสวรรค์ ให้ทุนการศึกษาระ...

ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 [อ่าน : 107 ครั้ง]

งานพยาบาล ดู งานพยาบาลทั้งหมด
Q&A คลายข้อข้องใจ

ที่มา : พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค [อ่าน : 172 ครั้ง]

งานไปรษณีย์ (นักศึกษา) ดู งานไปรษณีย์ (นักศึกษา)ทั้งหมด
ไปรษณีย์นักศึกษา

วันที่ 22 ต.ต.63 [อ่าน : 381 ครั้ง]

บริการศิษย์เก่าฯ ดู บริการศิษย์เก่าฯทั้งหมด
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมั...

สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2565 [อ่าน : 185 ครั้ง]

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับส...

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก [อ่าน : 195 ครั้ง]

บทความที่น่าสนใจ ดู บทความที่น่าสนใจทั้งหมด
อดีตกุ๊กทำอาหารเพาะ ‘ปลาหางนกย...

อดีตกุ๊กทำอาหารเพาะ ‘ปลาหางนกยูง’ ส่งออกรายได้เฉียดครึ่งล้านต่อเดือน [อ่าน : 4189 ครั้ง]

อดีต รปภ.แบงค์ทำ ‘โมเดลสเกล’ ส...

อดีต รปภ.แบงค์ทำ ‘โมเดลสเกล’ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเดือนละ 7 หมื่น [อ่าน : 1782 ครั้ง]