แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ดู แนะแนวการศึกษาและอาชีพทั้งหมด
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการประมง บริษัท CPF [อ่าน : 25 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ตำแหน่งครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี [อ่าน : 20 ครั้ง]
 • ตารางกำหนดเวลาบริการให้คำปรึกษา ประจำปีการศึกษา2563 [อ่าน : 27 ครั้ง]
บริการและสวัสดิการนักศึกษา ดู บริการและสวัสดิการนักศึกษาทั้งหมด
 • รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 5 ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564 [อ่าน : 12 ครั้ง]
 • สิทธิประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษา มทร.ตะวันออก วข.จันทบุรี[อ่าน : 47 ครั้ง]
 • ระบบตรวจสอบสิทธิประโยชน์ ประกันภัยไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก[อ่าน : 538 ครั้ง]
กิจกรรมนักศึกษา ดู กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 ก.ค. 64 [อ่าน : 5 ครั้ง]
 • ขอเชิญผู้ที่มีความสามารถเข้าร่วมการ "ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาท... [อ่าน : 9 ครั้ง]
 • กิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ วันที่ 2 ธ.ค. 63 [อ่าน : 87 ครั้ง]
กีฬาและนันทนาการ ดู กีฬาและนันทนาการทั้งหมด
 • ควบคุมอาหาร ลดน้ำหนัก ขยับนิดหน่อย ง่ายๆ ในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 [อ่าน : 18 ครั้ง]
 • คนรักสุขภาพควรรู้ ออกกำลังกายในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 [อ่าน : 54 ครั้ง]
 • แค่ขยับก็เท่ากับการออกกำลังกาย มาเปลี่ยนบ้านให้เป็น Fitness กันเถอะ [อ่าน : 18 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการปันน้ำใจให้น้อง วันเด็ก...

โครงการปันน้ำใจให้น้อง วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 วันที่ 29 มกราคม 2564 [อ่าน : 20 ครั้ง]

โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษี...

โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 วันที่ 22 กันยายน 2563 [อ่าน : 110 ครั้ง]

กิจกรรม กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อช...

กิจกรรม กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 [อ่าน : 211 ครั้ง]

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย ทุกวันพุธของสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 63 ถึงวันที่ 28 ต.ค. 6... [อ่าน : 178 ครั้ง]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปร...

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563 [อ่าน : 377 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมและสืบสานศิลปวั...

โครงการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 19 วันที่ 7-1... [อ่าน : 318 ครั้ง]

โครงการปันน้ำใจให้น้อง วันเด็ก...

โครงการปันน้ำใจให้น้อง วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 วันที่ 11 มกราคม 2563 [อ่าน : 332 ครั้ง]

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพ...

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" [อ่าน : 521 ครั้ง]

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ดู กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)ทั้งหมด
 • ตัวอย่างเอกสารแนบในระบบ. กยศ (DSL) "ขั้นตอนการยื่นกู้" ปีการศึกษา 2564 (เฉพาะผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึ... กยศ.,กรอ.[อ่าน : 43 ครั้ง]
 • ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายใหม่ ที่ต้องการกู้ยืมเงิน กยศ. กรอ.ในปีการศึกษ... กยศ.,กรอ.[อ่าน : 183 ครั้ง]
 • ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ที่ต้องการกู้ยืมเงิน กยศ. กรอ.ในปีการศึกษา 2564 กยศ.,กรอ.[อ่าน : 282 ครั้ง]
 • การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ กยศ. DSL ปีการศึกษา 2564 กยศ.,กรอ.[อ่าน : 21 ครั้ง]
 • คู่มือการใช้ระบบ DSL สำหรับผู้กู้ยืมเงิน (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564) กยศ.,กรอ.[อ่าน : 113 ครั้ง]
 • ผู้กู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ติดต่อรับเอกสารการกู้ยืมคืน (เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการกู้... กยศ.,กรอ.[อ่าน : 154 ครั้ง]
 • แจ้ง ผู้กู้ยืมทั้งรายเก่า และรายใหม่ที่จะกู้ยืม กยศ.ในระบบ DSL ปีการศึกษา 2564 กยศ.,กรอ.[อ่าน : 294 ครั้ง]
 • เตรียมพร้อมการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2564 กยศ.,กรอ.[อ่าน : 75 ครั้ง]
 • แจ้งการตรวจสอบรายชื่อการโอนเงินค่าครองชีพ กยศ.ภาคเรียนที่ 2/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 14/01/64) กยศ.,กรอ.[อ่าน : 190 ครั้ง]
ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ดู ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า)ทั้งหมด
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนให...

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 9 ครั้ง]

งานพยาบาล ดู งานพยาบาลทั้งหมด
วัคซีน Chula-Cov19

[อ่าน : 11 ครั้ง]

งานไปรษณีย์ (นักศึกษา) ดู งานไปรษณีย์ (นักศึกษา)ทั้งหมด
ไปรษณีย์นักศึกษา

วันที่ 22 ต.ต.63 [อ่าน : 85 ครั้ง]

บริการศิษย์เก่าฯ ดู บริการศิษย์เก่าฯทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ตำแหน...

[อ่าน : 3 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ตำแหน...

[อ่าน : 11 ครั้ง]

บทความที่น่าสนใจ ดู บทความที่น่าสนใจทั้งหมด
อดีตกุ๊กทำอาหารเพาะ ‘ปลาหางนกย...

อดีตกุ๊กทำอาหารเพาะ ‘ปลาหางนกยูง’ ส่งออกรายได้เฉียดครึ่งล้านต่อเดือน [อ่าน : 2704 ครั้ง]

อดีต รปภ.แบงค์ทำ ‘โมเดลสเกล’ ส...

อดีต รปภ.แบงค์ทำ ‘โมเดลสเกล’ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเดือนละ 7 หมื่น [อ่าน : 1263 ครั้ง]