ประเภท : โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมการจัดทำมาตรฐานขั้นตอนก...

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเหลืองจันทบูร อาคารเอนกประสงค์ 4 ชั้น วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 155 ครั้ง]

กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและก...

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเหลืองจันทบูร อาคารเอนกประสงค์ 4 ชั้น [อ่าน : 168 ครั้ง]

กิจกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนย...

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ 4 ชั้น วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 171 ครั้ง]

โครงการตรวจสอบและประเมินผลคุณภ...

กิจกรรมที่ 2 ตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 [อ่าน : 376 ครั้ง]

โครงการตรวจสอบและประเมินผลคุณภ...

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมการรับตรวจประเมินคุณภาพฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 [อ่าน : 221 ครั้ง]

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสำห...

เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ เดอะ เนเชอรัล การ์เด้นท์ รีสอร์ท จ.จันทบุรี [อ่าน : 191 ครั้ง]

โครงการบริหารความเสี่ยงและการค...

เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560 ณ หาดทรายทองรีสอร์ท จ.จันทบุรี [อ่าน : 257 ครั้ง]

โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธ...

เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ณ เดอะ เนเชอรัล การ์เด้นท์ รีสอร์ท จ.จันทบุรี [อ่าน : 448 ครั้ง]