ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรมการจัดทำมาตรฐานขั้นตอนก...

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเหลืองจันทบูร อาคารเอนกประสงค์ 4 ชั้น วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 174 ครั้ง]

กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและก...

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเหลืองจันทบูร อาคารเอนกประสงค์ 4 ชั้น [อ่าน : 187 ครั้ง]

กิจกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนย...

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ 4 ชั้น วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 190 ครั้ง]

โครงการตรวจสอบและประเมินผลคุณภ...

กิจกรรมที่ 2 ตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 [อ่าน : 411 ครั้ง]

โครงการตรวจสอบและประเมินผลคุณภ...

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมการรับตรวจประเมินคุณภาพฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 [อ่าน : 241 ครั้ง]

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสำห...

เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ เดอะ เนเชอรัล การ์เด้นท์ รีสอร์ท จ.จันทบุรี [อ่าน : 210 ครั้ง]