ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ::  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ตึกสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี  ชั้น 1
 
131 หมู่ 10 ตำบล พลวง อำเภอ เขาคิชฌกูฎ จังหวัด จันทบุรี 22210
 
โทรศัพท์ 0-3930-7261-4 ต่อ 108  โทร. / โทรสาร 0-3930-7268
 
E-mail: 
 
 
 
 
mail  หมายเลขภายใน
 
 
108 งานวิจัยและพัฒนา