ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
รางวัลเจ้าหน้าที่หอพักดีเด่น ป...

รางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 "ไม่ลา ไม่ขาด ไม่สาย" [อ่าน : 328 ครั้ง]

การออกตรวจติดตามการดำเนินการตา...

การออกตรวจติดตามการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ในวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 1... [อ่าน : 437 ครั้ง]

สิทธิประกันสุขภาพ

สิทธิประกันสุขภาพ [อ่าน : 246 ครั้ง]

ไปรษณีย์ (หอพักนักศึกษา) ดู ไปรษณีย์ (หอพักนักศึกษา)ทั้งหมด
ไปรษณีย์ (หอพัก)

สามารถดูรายชื่อ พัสดุไปรษณีย์ได้ "คลิก" [อ่าน : 2420 ครั้ง]

โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
จิตอาสาร่วมบริจาค “น้ำดื่มตรา...

วันที่ 11 กันยายน 2562 ผู้จัดการหอพักนักศึกษา และนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว... [อ่าน : 10 ครั้ง]

ลดขยะ...สร้างสุข หลอดมีค่าอย่า...

ลดขยะ...สร้างสุข หลอดมีค่าอย่าทิ้ง [อ่าน : 282 ครั้ง]

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรร...

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) ในวันที่ 19 - 20 กันยายน 2561 ณ หอพักนักศึกษา... [อ่าน : 373 ครั้ง]

กิจกรรมรับน้องใหม่หอพักชายหญิง...

กิจกรรมรับน้องใหม่หอพักชาย หอพักนักศึกษาหญิง ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห... [อ่าน : 354 ครั้ง]

ทำบุญหอพักนักศึกษา

ทำบุญหอพักนักศึกษา [อ่าน : 292 ครั้ง]

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหอพัก

- [อ่าน : 344 ครั้ง]

หอพักนักศึกษา ดู หอพักนักศึกษาทั้งหมด
หอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษา [อ่าน : 564 ครั้ง]