ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา หอพ...

รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา หอพักนักศึกษาชาย และหอพักนักศึกษาหญิง ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 21... [อ่าน : 62 ครั้ง]

การสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ รอ...

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบโควตา ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562... [อ่าน : 278 ครั้ง]

รางวัลเจ้าหน้าที่หอพักดีเด่น ป...

รางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 "ไม่ลา ไม่ขาด ไม่สาย" [อ่าน : 579 ครั้ง]

การออกตรวจติดตามการดำเนินการตา...

การออกตรวจติดตามการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ในวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 1... [อ่าน : 701 ครั้ง]

สิทธิประกันสุขภาพ

สิทธิประกันสุขภาพ [อ่าน : 490 ครั้ง]

ไปรษณีย์ (หอพักนักศึกษา) ดู ไปรษณีย์ (หอพักนักศึกษา)ทั้งหมด
ไปรษณีย์ (หอพัก)

สามารถดูรายชื่อ พัสดุไปรษณีย์ได้ "คลิก" [อ่าน : 2716 ครั้ง]

โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
จิตอาสาร่วมบริจาค “น้ำดื่มตรา...

วันที่ 11 กันยายน 2562 ผู้จัดการหอพักนักศึกษา และนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว... [อ่าน : 194 ครั้ง]

ลดขยะ...สร้างสุข หลอดมีค่าอย่า...

ลดขยะ...สร้างสุข หลอดมีค่าอย่าทิ้ง [อ่าน : 565 ครั้ง]

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรร...

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) ในวันที่ 19 - 20 กันยายน 2561 ณ หอพักนักศึกษา... [อ่าน : 582 ครั้ง]

กิจกรรมรับน้องใหม่หอพักชายหญิง...

กิจกรรมรับน้องใหม่หอพักชาย หอพักนักศึกษาหญิง ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห... [อ่าน : 626 ครั้ง]

ทำบุญหอพักนักศึกษา

ทำบุญหอพักนักศึกษา [อ่าน : 540 ครั้ง]

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหอพัก

- [อ่าน : 584 ครั้ง]

หอพักนักศึกษา ดู หอพักนักศึกษาทั้งหมด
หอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษา [อ่าน : 926 ครั้ง]