ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม[อ่าน : 288 ครั้ง]
  • กำหนดการ กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปี 2562 [อ่าน : 455 ครั้ง]
  • ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์” สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์[อ่าน : 324 ครั้ง]
  • เปิดรับสมัคร กลุ่มเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน รับเงินอุดหนุนทำโครงการ โครงการ “ เมล็ด(พันธุ์)แห่งความดี ปี 4 ” ตอน ตามรอยเมล็ด(พันธุ์)สร้างสรรค์สู่อาชีพ[อ่าน : 378 ครั้ง]
  • ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "ปั่นไปร่วมบุญ สมทบทุน ให้ อน.คลองพลู" เพื่อร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ของสอน.บ้านคลองพลู[อ่าน : 419 ครั้ง]
  • ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ "คนหลุดกรอบ" "Logistics Innovation Award 2019... กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม[อ่าน : 389 ครั้ง]
  • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ผ่านการรับรองหลักสูตรแล้ว !!! โดยสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2561[อ่าน : 527 ครั้ง]
โครงการ / กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดู โครงการ / กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด
ถวายเทียนพรรษา ปี 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ วัดตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี [อ่าน : 259 ครั้ง]

วันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ปีที...

11 มิถุนายน 2563 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 256 ครั้ง]

จัดแสดงที่ประทับพระบรมราชินี ร...

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เมื่อครั้งมาเยือนวิทยาเขตจันทบุรี ภายในอาคารหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ วิทย... [อ่าน : 188 ครั้ง]

ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2563

โครงการสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2563 วันที่ 15 ม.ค. 63 [อ่าน : 600 ครั้ง]

กฐินสามัคคี มทร.ตะวันออก

ทอดถวาย ณ วัดเทพธารทอง วันที่ 22 ต.ค. 62 [อ่าน : 596 ครั้ง]

พิธีถวายเทียนพรรษา

โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ปี 2562 [อ่าน : 548 ครั้ง]