ประเภท : ประกาศผลสอบคัดเลือก
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งประเภททั่วไป ครั้งที่ 2/2561[อ่าน : 73 ครั้ง]
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร[อ่าน : 99 ครั้ง]
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ[อ่าน : 81 ครั้ง]
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา[อ่าน : 98 ครั้ง]
  • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2561[อ่าน : 127 ครั้ง]
  • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2561[อ่าน : 124 ครั้ง]
  • ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์ , ตำแหน่งแม่บ้าน , ตำแหน่งคนงาน[อ่าน : 138 ครั้ง]
  • ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์[อ่าน : 109 ครั้ง]