ประเภท : ประกาศผลสอบคัดเลือก
  • ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำหอพักชาย จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 34 ครั้ง]
  • ตำเเหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 57 ครั้ง]
  • ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 73 ครั้ง]
  • ตำเเหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 30 ครั้ง]