ประเภท : ประกาศผลสอบคัดเลือก
 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 28 ครั้ง]
 • ตำแหน่ง แม่บ้าน สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 18 ครั้ง]
 • ตำแหน่ง คนงาน สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 23 ครั้ง]
 • ตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษา ไม่มีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์[อ่าน : 26 ครั้ง]
 • ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเทคโนโลยีสังคม[อ่าน : 37 ครั้ง]
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำเเหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 26 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งประเภททั่วไป ครั้งที่ 2/2561[อ่าน : 99 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร[อ่าน : 117 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ[อ่าน : 95 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา[อ่าน : 115 ครั้ง]
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2561[อ่าน : 139 ครั้ง]
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2561[อ่าน : 138 ครั้ง]
 • ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์ , ตำแหน่งแม่บ้าน , ตำแหน่งคนงาน[อ่าน : 160 ครั้ง]
 • ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์[อ่าน : 121 ครั้ง]