ประเภท : ข่าวการรับสมัครงาน
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคล 3 ตำแหน่ง[อ่าน : 373 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครบุคคล 5 ตำแหน่ง[อ่าน : 245 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร[อ่าน : 149 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา [อ่าน : 343 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 141 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์[อ่าน : 282 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี[อ่าน : 137 ครั้ง]
 • สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์ , ตำแหน่งแม่บ้าน , ตำแหน่งคนงาน สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 104 ครั้ง]
 • สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเทคโนโลยีสังคม[อ่าน : 108 ครั้ง]
 • สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 104 ครั้ง]
 • สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีสังคม ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์(ปริญญาเอก) สาขาวิชาศิลปศาสตร์(จิตวิทยา),อาจารย์(ปริญญาโท/ปริญญาเอก) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ , อาจารย์(ปริญญาโท/ปริญญาเอก)สาขาวิชาการบัญชี , อาจารย์(ปริญญาเอก) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์[อ่าน : 128 ครั้ง]
 • สอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีสังคม ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์(ปริญญาโท/ปริญญาเอก) สาขาโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง[อ่าน : 110 ครั้ง]
 • สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ประเภททั่วไป สังกัดคณะเทคโนโลยีสังคม[อ่าน : 135 ครั้ง]
 • สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีสังคม[อ่าน : 116 ครั้ง]
 • รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา[อ่าน : 98 ครั้ง]