ประเภท : ข่าวการรับสมัครงาน
 • ตำเเหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 21 ครั้ง]
 • ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 140 ครั้ง]
 • ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 84 ครั้ง]
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 278 ครั้ง]
 • ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 36 ครั้ง]
 • ตำเเหน่ง ช่างเทคนิคหอพักนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 28 ครั้ง]
 • ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 80 ครั้ง]
 • ตำเเหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 121 ครั้ง]
 • ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 84 ครั้ง]
 • ตำเเหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 84 ครั้ง]
 • ตำเเหน่ง อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีสังคม[อ่าน : 86 ครั้ง]
 • ตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 91 ครั้ง]
 • ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ดูเเลภูมิทัศน์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 76 ครั้ง]
 • ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 62 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดรับสมัคร ตำแหน่งคนงาน 1 อัตรา[อ่าน : 56 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดรับสมัคร ตำแหน่งคนงาน 1 อัตรา[อ่าน : 87 ครั้ง]
 • สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับสมัคร ตำเเหน่ง คนงาน 2 อัตรา[อ่าน : 86 ครั้ง]
 • สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับสมัคร ตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา[อ่าน : 104 ครั้ง]
 • สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับสมัคร ตำเเหน่งเเม่บ้านเเละเจ้าหน้าที่ดูเเลภูมิทัศน์ 2 อัตรา[อ่าน : 80 ครั้ง]
 • สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับสมัคร ตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา[อ่าน : 269 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดรับสมัคร ตำแหน่งคนงาน 1 อัตรา[อ่าน : 86 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา[อ่าน : 140 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคล 3 ตำแหน่ง[อ่าน : 451 ครั้ง]
 • รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา[อ่าน : 176 ครั้ง]