ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันและสถานที่สอบแข่งขันพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่2/2563[อ่าน : 97 ครั้ง]
ประกาศผลสอบคัดเลือก ดู ประกาศผลสอบคัดเลือกทั้งหมด
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 80 ครั้ง]
ข่าวการรับสมัครงาน ดู ข่าวการรับสมัครงานทั้งหมด
  • ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 38 ครั้ง]
  • ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 41 ครั้ง]
  • สอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 88 ครั้ง]
จรรยาบรรณ ดู จรรยาบรรณทั้งหมด
  • จรรยาบรรณที่บุคลากรควรทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๒[อ่าน : 378 ครั้ง]
คำสั่ง/ประกาศ ดู คำสั่ง/ประกาศทั้งหมด
  • การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์[อ่าน : 312 ครั้ง]
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี[อ่าน : 289 ครั้ง]
  • ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ(ฉบับที่๙) พ.ศ.๒๕๖๑[อ่าน : 320 ครั้ง]