ประเภท : คำสั่ง
 • 001/61 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างสอนรายวิชาการทำคุมความเย็นและปรับอากาศ คำสั่ง เดือนมกราคม ปี 2561[อ่าน : 212 ครั้ง]
 • 002/61 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิ... คำสั่ง เดือนมกราคม ปี 2561[อ่าน : 191 ครั้ง]
 • 092/61 มอบหมายหน้าที่ราชการ คำสั่ง เดือนเมษายน ปี 2561[อ่าน : 194 ครั้ง]
 • 091/61 มอบหมายหน้าที่ราชการ คำสั่ง เดือนเมษายน ปี 2561[อ่าน : 168 ครั้ง]
 • 090/61 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์เครื่องแกะสลักมินิซีเอ็นซี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิ... คำสั่ง เดือนเมษายน ปี 2561[อ่าน : 193 ครั้ง]
 • 087/61 แต่งตั้งคณะกรรมการสะสางวัสดุและเอกสาร คำสั่ง เดือนเมษายน ปี 2561[อ่าน : 176 ครั้ง]
 • 086/61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ คำสั่ง เดือนเมษายน ปี 2561[อ่าน : 201 ครั้ง]
 • 085/61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ คำสั่ง เดือนเมษายน ปี 2561[อ่าน : 174 ครั้ง]
 • 084/61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ คำสั่ง เดือนเมษายน ปี 2561[อ่าน : 175 ครั้ง]
 • 083/61 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คำสั่ง เดือนเมษายน ปี 2561[อ่าน : 203 ครั้ง]
 • 082.2/61 มอบหมายหน้าที่ราชการ คำสั่ง เดือนเมษายน ปี 2561[อ่าน : 170 ครั้ง]
 • 082.1/61 มอบหมายหน้าที่ราชการ คำสั่ง เดือนเมษายน ปี 2561[อ่าน : 162 ครั้ง]
 • 077/61 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก/สัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว คำสั่ง เดือนเมษายน ปี 2561[อ่าน : 180 ครั้ง]
 • 068/61 มอบหมายหน้าที่ราชการ คำสั่ง เดือนเมษายน ปี 2561[อ่าน : 161 ครั้ง]
 • 067/61 มอบหมายหน้าที่ราชการ คำสั่ง เดือนมีนาคม ปี 2561[อ่าน : 167 ครั้ง]
 • 065.1/61 มอบหมายหน้าที่ราชการ คำสั่ง เดือนมีนาคม ปี 2561[อ่าน : 177 ครั้ง]
 • 064/61 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าแฟลตที่พักข้ารา... คำสั่ง เดือนมีนาคม ปี 2561[อ่าน : 160 ครั้ง]
 • 060/61 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 คำสั่ง เดือนมีนาคม ปี 2561[อ่าน : 190 ครั้ง]
 • 059/61 ยกเลิก และแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company User) คำสั่ง เดือนมีนาคม ปี 2561[อ่าน : 166 ครั้ง]
 • 058.1/61 มอบหมายหน้าที่ราชการ คำสั่ง เดือนมีนาคม ปี 2561[อ่าน : 171 ครั้ง]
 • 058/61 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการหอประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเข... คำสั่ง เดือนมีนาคม ปี 2561[อ่าน : 156 ครั้ง]
 • 056/61 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประ... คำสั่ง เดือนมีนาคม ปี 2561[อ่าน : 166 ครั้ง]
 • 055.1/61 มอบหมายหน้าที่ราชการ คำสั่ง เดือนมีนาคม ปี 2561[อ่าน : 159 ครั้ง]
 • 054/61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ คำสั่ง เดือนมีนาคม ปี 2561[อ่าน : 153 ครั้ง]
 • 052/61 แต่งตัั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม... คำสั่ง เดือนมีนาคม ปี 2561[อ่าน : 152 ครั้ง]
 • 051/61 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธี... คำสั่ง เดือนมีนาคม ปี 2561[อ่าน : 185 ครั้ง]
 • 050/61 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คำสั่ง เดือนมีนาคม ปี 2561[อ่าน : 152 ครั้ง]
 • 049/61 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คำสั่ง เดือนมีนาคม ปี 2561[อ่าน : 169 ครั้ง]
 • 048/61 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อการค้าและประชาส... คำสั่ง เดือนมีนาคม ปี 2561[อ่าน : 171 ครั้ง]
 • 046/61 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขาย และนำส่งเงินรายได้จากการทำลายข้อสอบ คำสั่ง เดือนมีนาคม ปี 2561[อ่าน : 161 ครั้ง]
 • 045.1/61 มอบหมายหน้าที่ราชการ คำสั่ง เดือนมีนาคม ปี 2561[อ่าน : 168 ครั้ง]
 • 045/61 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประก... คำสั่ง เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561[อ่าน : 162 ครั้ง]
 • 043.2/61 มอบหมายหน้าที่ราชการ คำสั่ง เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561[อ่าน : 166 ครั้ง]
 • 043.1/61 มอบหมายหน้าที่ราชการ คำสั่ง เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561[อ่าน : 163 ครั้ง]
 • 041.1/61 มอบหมายหน้าที่ราชการ คำสั่ง เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561[อ่าน : 166 ครั้ง]
 • 041/61 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คำสั่ง เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561[อ่าน : 140 ครั้ง]
 • 040/61 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การตอบปัญหาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสต... คำสั่ง เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561[อ่าน : 165 ครั้ง]
 • 039.1/61 มอบหมายหน้าที่ราชการ คำสั่ง เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561[อ่าน : 159 ครั้ง]
 • 038.1/61 มอบหมายหน้าที่ราชการ คำสั่ง เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561[อ่าน : 166 ครั้ง]
 • 033/61 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก/สัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน คำสั่ง เดือนมกราคม ปี 2561[อ่าน : 163 ครั้ง]