งานบริหารงานทั่วไป

แผนกอาคารสถานที่ : โทร. 039-307275 

แฟกซ์. 039-307274

แผนกสารบรรรณ : โทร. 039 -307261-4

แฟกซ์. 039-307268

ที่อยู่ เลขที่ 131 หมู่ 10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ. จันทบุรี 22210

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี